Предыдущий блок Следующий блок Вернуться в индекс
 RU.COMPRESS 
 From : Vadim Yoockin            2:5020/1042.50 01 May 00 12:35:45
 To  : All                 
 Subj : Compressors Comparison Tests 5.5 [3/9]                    


===================== Hачало - 3.txt =====================
¦ C-sources (Watcom 10.0)  1,890,501
========================================================
* rkuc 1.04 o16 x       224,528 2:17.18 2:31.88 PPM
* rkuc 1.04 o12 x       225,020 2:02.38 2:13.68 PPM
 rk 1.01a01 mx2        225,156 2:32.80 2:29.93 PPM
 rk 1.02a03 mx2        225,164 2:33.29 2:39.01 PPM
* rkuc 1.04 o8 x        229,744 1:48.47 1:57.97 PPM
 rk 1.01a01 mx2 ft      231,912 2:42.43 2:48.86 PPM
 rk 1.01a01 mx1        233,120 2:27.57 2:26.91 PPM
 rk 1.02a03 mx1        233,128 2:27.68 2:35.60 PPM
 acb 2.00 u          233,189 2:26.16 2:27.20 AC
* acb 2.00 b          235,985 1:40.90 1:40.90 AC
* boa 0.58b -m15        238,395 1:06.35 1:11.30 PPM
 rkuc 1.04 o16        238,728 1:37.21 1:41.96 PPM
 rkive 1.92a mt2       239,429 3:05.76 2:44.72 LZP,PPM
 rkuc 1.04 o16 b       240,580 2:04.13 2:06.45 PPM
 acb 2.00 B          241,635 1:12.83 1:13.05 AC
 rkuc 1.04 o12        242,664 1:24.45 1:27.80 PPM
* dc 0.98           246,296  16.50   9.14 BWT+Ari
 dc 0.98-ae          246,296  17.49   9.80 BWT+Ari
 dc 0.98-cprle        246,448  16.44   9.14 BWT+Ari
 boa 0.58b -m7        247,928 1:04.92 1:10.75 PPM
 bee 0.2e           248,584 4:22.41 4:11.90 PPM
 rkive 1.92a mt1       249,437 1:21.56 1:08.33 LZP,PPM
* ba 1.00 -24-r        251,033  31.52   7.87 BWT+Ari
 dc 0.98-a          251,252  18.04  10.95 BWT+Ari
 ba 1.00 -24         251,727  26.01   7.74 BWT+Ari
 rkive 1.4 -mt        251,816  44.10  36.08 LZP,PPM
 ba 1.00 -24-T        251,838  26.33   7.86 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-j        252,169  25.56   7.97 BWT+Ari
 dst 0.9 mt 4         252,183 2:02.05  52.04 LZ+PPM
 dst 0.9 me 4         252,183 2:04.08  51.93 LZ+PPM
 ba 1.00 -24-f        252,528  26.36   7.75 BWT+Ari
 zzip 0.34e -a2 -b8      252,766  32.94   8.53 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-p        253,092  26.19   7.73 BWT+Ari
 zzip 0.34e -a1 -b8      253,396  32.72   8.25 BWT+Ari
* szip 1.05Xf b19 o0      253,508  48.89   7.48 ST+Ari
* bwc/PGCC 0.99 m2m      253,665  13.46   5.63 BWT+Ari
 rkive 1.92a mb3       254,060  54.11  36.03 LZP,PPM
 szip 1.12 b21 o0       254,136  47.86   5.61 ST+Ari
 ppmn 1.00a1 O7        254,244  25.63  28.23 PPM
 zzip 0.34e -a3 -b8      254,227  33.00   8.48 BWT+Ari
 dst 0.9 mt          254,542  56.22  51.49 LZ+PPM
 dst 0.9 mg          254,542  58.25  51.54 LZ+PPM
 rk 1.01a01 mf3        255,040 1:06.50  37.02 ROLZ
 rk 1.02a03 mf3        255,044 1:06.39  38.39 ROLZ
* ybs'             255,086  12.72   5.70 BWT+Ari
 rk 1.01a01 mf2        255,284  42.96  25.47 ROLZ
 rk 1.02a03 mf2        255,288  42.02  25.58 ROLZ
 eri 4.5fre -m5        256,157 1:11.21   8.10 ST+PPM
 eri 4.5fre -m4        256,158 1:05.73   8.09 ST+PPM
 szip 1.10 b19 o0       256,312  48.41   6.11 ST+Ari
 eri 4.5fre -m3        256,314 1:02.79   8.05 ST+PPM
 rkive 1.92b mf3       256,928  34.31  16.67 LZP,PPM
 rkive 1.4          258,427  33.83  17.57 LZP,PPM
 ppmonstr           259,814  18.31  19.38 PPM
 eri 4.5fre -m2        260,045 1:00.08   7.48 ST+PPM
 rkuc 1.04 o8         260,092 1:14.26 1:17.29 PPM
 ppmdf o6 m32         261,438   8.69   9.84 PPM
 ppmn 1.00a1 O6        262,020  23.65  26.30 PPM
 eri 4.5fre -m1        262,556  59.51   7.38 ST+PPM
 777 0.04b1 m2        262,968 4:26.36  49.22 LZ+PPM
 777 0.04b1 m9        262,968 4:26.53  49.88 LZ+PPM
* ppmde o6 m32         263,211   7.87   8.86 PPM
 szip 1.05Xf b19 o12     263,401  23.10  13.86 ST+Ari
 szip 1.12 b21 o12      264,644  22.32  11.71 ST+Ari
 ict UC 1.0          265,614  15.45   9.95 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o10     266,176  19.30  12.76 ST+Ari
 szip 1.10 b19 o12      267,055  22.24  12.39 ST+Ari
 szip 1.12 b21 o10      267,380  18.38  10.67 ST+Ari
 szip 1.10 b19 o10      269,885  18.54  11.17 ST+Ari
* jar32 1.02d -m4       270,108  21.42   3.24 LZ+Huf
 szip 1.05Xe b19 o8      270,141  15.44  10.93 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o8      270,150  15.67  11.66 ST+Ari
 jar32 1.01b3 -m4       270,235  20.65   3.18 LZ+Huf
 jar32 1.01b3 -m3       270,487  20.60   3.24 LZ+Huf
 szip 1.12 b21 o8       271,422  14.75   9.64 ST+Ari
* cabarc 1.00 LZX:21      271,720  40.18   0.77 LZ+Huf
 szip 1.05Xe b19 o7      273,596  13.62  10.49 ST+Ari
 ppmn 1.00a1 M:15       273,851  17.00  19.47 PPM
 ppmn 1.00a1         273,875  17.10  19.36 PPM
 szip 1.10 b19 o8       274,069  15.13  10.18 ST+Ari
 arjz'0.50(md2m,mp9),dict -e 274,248  22.86   2.15 LZ+Huf
 ba 1.00           275,074  22.45   8.03 BWT+Ari
 zzip 0.34e -a2 -b4      275,394  27.61   8.64 BWT+Ari
 arjz'0.50(md2m), dict -e   275,580  17.60   2.20 LZ+Huf
 arjz'0.50(md2m,mp9),dict   275,747  28.50   2.31 LZ+Huf
 ppmonstr o5 m16       275,784  17.02  18.19 PPM
 rkive 1.92a         275,952  24.27  19.45 LZP,PPM
* ppmdf o5 m16         276,207   7.96   9.14 PPM
 bwc/PGCC 0.99 m900k     276,488  12.38   5.65 BWT+Ari
 ufa 0.04b1 m2        277,275 1:54.24   8.84 LZ+PPM
 ppmde o5 m16         277,619   7.15   8.25 PPM
 arjz'0.50(md2m), dict    278,242  20.19   2.26 LZ+Huf
 bix 1.00b7 m1        279,140  31.47   1.16 LZ+Huf
 szip 1.05Xf b19 o6      280,453  12.21  10.78 ST+Ari
 bzip2/PGCC 0.90 -9      280,776  17.28   4.28 BWT+Huf
 bzip2/Watcom -9       280,776  21.39   5.33 BWT+Huf
 bzip2/w32 0.95b -9      280,776  25.93   4.96 BWT+Huf
 bzip2/w32 0.90 -9      280,776  26.07   4.90 BWT+Huf
 bzip2 0.1pl2 -9       280,776  35.97   9.18 BWT+Huf
 imp 0.91 -2 -u1000      280,824  13.68   2.97 BWT+Huf
 imp 1.10 -2 u1000      280,847  14.04   3.09 BWT+Huf
 imp 1.00 -2 u1000      280,847  14.16   3.03 BWT+Huf
 exp1 1.           280,847  15.78   4.45 BWT+Huf
 szip 1.12 b21 o6       281,499  11.17   8.75 ST+Ari
 rk 1.01a01          282,232  12.68  10.84 ROLZ
 rk 1.02a03          282,236  11.65  11.33 ROLZ
 rar/win 2.70b1 m5      282,361  27.78   1.50 LZ+Huf
 uharc 0.2b m3        282,467 1:24.31  10.34 LZ+PPM
 rar/win 2.70b1 m4      282,791  21.29   1.49 LZ+Huf
 szip 1.10 b19 o6       284,201  11.55   9.25 ST+Ari
 rkive 1.90b mf        284,723  41.64  34.82 LZP,PPM
 rar/win 2.70b1 m3      285,423  14.42   1.44 LZ+Huf
 arjz'0.50 mp9 md2m      286,560 1:04.19   1.05 LZ+Huf
 bwc/PGCC 0.99 m600k     289,074  12.11   5.63 BWT+Ari
 lzds2' s1024 m5       289,147  27.06   2.04 LZ+Ari
 ba 1.00 -24-z        289,166  23.03   8.22 BWT+Ari
 lzds2' s1024 m4       289,579  17.33   1.99 LZ+Ari
 dc 0.98-b1024        289,713  14.63   9.63 BWT+Ari
 szip 1.05Xe b19 o5      290,670  10.33   9.62 ST+Ari
 rk 1.01a01 mf1        291,572  12.10  11.29 ROLZ
 rk 1.02a03 mf1        291,576   9.63  11.39 ROLZ
 dst 0.9 mb 4         291,953 3:37.26  26.13 LZ+DHuf
 lzds2' s1024 m3       292,112  12.00   1.98 LZ+Ari
 lzds2' s1024 m2       292,423  10.17   2.04 LZ+Ari
 lz (kabanov) 6        292,780  29.69   1.99 LZ+Huf
 bzip2/PGCC 0.90 -6      293,205  16.21   4.27 BWT+Huf
 bzip2/w32 0.95b -6      293,205  24.36   4.90 BWT+Huf
 bzip2/w32 0.90 -6      293,205  24.47   4.84 BWT+Huf
 lz (kabanov) 5        293,630  23.70   2.10 LZ+Huf
 arjz'0.50 md2m        293,650  18.98   1.05 LZ+Huf
 rkive 1.92b mf1       293,884  14.28  11.57 LZP,PPM
 imp 1.00 -1 m3 u1000     296,429  22.72   0.94 LZ+Huf
 imp 1.10 -1 m3 u1000     296,429  22.78   1.05 LZ+Huf
 zzip 0.34e -a2        296,980  24.32   8.64 BWT+Ari
 lzds2' s1024 m1       297,894   8.74   2.15 LZ+Ari
 zzip 0.34c -a1        297,989  27.08   8.43 BWT+Ari
 xtreme t6          298,941  24.02   2.25 LZ+Huf
 uharc 0.2b mm        299,429  37.51  10.67 LZ+PPM
 uharc 0.2b          299,429  47.46  10.72 LZ+PPM
 777 0.04b1 m5 mu16 md1024  300,803 1:55.39 2:09.63 LZ+PPM
 ppmdf            301,394   7.24   8.40 PPM
 ppmde            302,236   6.76   7.70 PPM
 ufa 0.04b1 m5        303,651 1:50.73 2:04.84 LZ+PPM
 lz (kabanov) 4        304,746  17.55   2.21 LZ+Huf
* szip 1.12 b21 o4       307,456   4.85   8.04 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o4      307,877   5.88  10.06 ST+Ari
 rar/win 2.70b1 mdc      308,740  13.64   1.50 LZ+Huf
 szip 1.10 b19 o4       309,516   5.34   8.53 ST+Ari
 rkuc 1.04          311,124  43.59  45.08 PPM
 imp 0.91 -1 -u1000      311,204  14.66   1.05 LZ+Huf
 imp 1.10 -1 u1000      311,211  14.91   0.99 LZ+Huf
 x1 0.95a am4l3        314,422  42.24  46.20 PPM
 arjz'0.50 mp9        314,862  32.51   0.95 LZ+Huf
 arjz'0.50 mp8        315,253  25.48   0.99 LZ+Huf
 dst 0.9 mb          315,704  21.24  12.17 LZ+DHuf
 arjz'0.50          318,452  14.84   1.06 LZ+Huf
 x1 0.95a am4         318,717  38.45  41.86 PPM
 ace32 1.2b m5        319,263  18.54   1.93 LZ+Huf
 uharc 0.2b m1        326,012  33.93  11.27 LZ+PPM
 arjz'0.50 mp6        326,483  10.51   1.00 LZ+Huf
 lz (kabanov) 3        328,566   9.18   2.21 LZ+Huf
 ace32 1.2b m4        330,711  11.61   2.09 LZ+Huf
 arjz'0.50 mp5        337,547   8.37   0.89 LZ+Huf
 lz (kabanov) 2        345,966   7.37   2.26 LZ+Huf
 arhangel 1.40a1 -2-mc12000  351,403  30.31  31.78 PPM
 rar 2.03 m5         355,553  16.55   1.04 LZ+Huf
 rar 2.50 m5         355,553  17.91   1.08 LZ+Huf
 arhangel 1.40a1 -2      356,187  30.70  31.81 PPM
 ha a2 0.999c         356,303  37.07  37.07 PPM
 rar 2.50 m4         356,350  14.82   1.15 LZ+Huf
 uc 2.3.05          358,932  15.60   1.43 LZ+Huf
 arhangel 1.40a1 -2-mc8192  363,441  29.45  30.75 PPM
 arhangel 1.40a1 -1-mt    367,615  14.65   4.46 LZ+Ari
* cabarc 1.00 LZX:15      374,486  24.22   0.66 LZ+Huf
 lz (kabanov) 1        375,332   6.16   2.37 LZ+Huf
 7zip 2.00b2 mx        377,204  42.41   1.66 LZ+Huf
 ufa 0.04b1 m2 mq       378,284  23.23  14.89 LZ+PPM
 7zip 2.00          379,257  20.03   1.60 LZ+Huf
 7zip 2.00b2         379,440  19.74   1.66 LZ+Huf
 arhangel 1.40a1 -1      387,444  14.98   3.55 LZ+Ari
 ha a1 0.999c         387,968  19.83   5.77 LZ+Ari
* pkzip 2.50 max        389,629   4.96   0.72 LZ+Huf
 pkzip 2.04g -ex       391,944   9.44   0.96 LZ+Huf
* pkzip 2.50          392,454   3.63   0.78 LZ+Huf
 hap 3.00           398,121  20.21  26.14 PPM
 pkzip 2.04g         399,206   5.01   0.90 LZ+Huf
 arhangel 1.29b -1      417,954  12.72   5.87 LZ+Ari
===================== Конец - 3.txt =====================

... A Smith and Wesson beats four aces.
--- Стаpый Дед стоимостью 3.00.Alpha4 доплата в СКВ UNREG
 * Origin: yoockinv@mtu-net.ru,yoockinv@mail.ru,ICQ:44536013 (2:5020/1042.50)


 RU.COMPRESS 
 From : Vadim Yoockin            2:5020/1042.50 01 May 00 12:36:00
 To  : All                 
 Subj : Compressors Comparison Tests 5.5 [4/9]                    


===================== Hачало - 4.txt =====================
¦ EXE (wcc386.exe WC 10.0)   536,624
========================================================
* rk 1.02a01 mx2        253,784 1:41.59 1:44.56 PPM
 rk 1.02a03 mx2        253,788 1:40.49 1:46.21 PPM
* rk 1.02a01 mx1        255,524 1:33.07 1:40.33 PPM
 rk 1.02a03 mx1        255,528 1:37.19 1:42.52 PPM
 777 0.04b1 m9        258,689 2:23.22 1:54.95 LZ+PPM
* ufa 0.04b1 m9        263,564  25.74   8.58 LZ+PPM
 ppmn 1.00a1 O7        268,177  27.66  31.96 PPM
 ppmn 1.00a1 O6        268,235  27.39  31.80 PPM
 ppmn 1.00a1 MB        268,385  23.87  28.60 PPM
 ppmn 1.00a1         268,580  23.70  28.00 PPM
 ppmn 1.00a1 M:15       268,902  23.32  27.40 PPM
 rkuc 1.04 o16 b x      273,304 1:14.46 1:18.80 PPM
 rkuc 1.04 o15 b x      273,312 1:10.86 1:16.93 PPM
* cabarc 1.00 LZX:21      273,527   8.67   0.33 LZ+Huf
 uharc 0.2b m3        273,922  28.38   5.83 LZ+PPM
 bee 0.2e           273,996  50.92  48.25 PPM
 rk 1.02a01 mf2        274,536  24.09  23.05 ROLZ
 rk 1.02a03 mf2        274,540  24.09  22.66 ROLZ
 bix 1.00b7 m9        275,333   9.03   0.66 LZ+Huf
 rk 1.02a03 mf3        275,496  36.30  34.44 ROLZ
 uharc 0.2b          275,796  20.18   5.88 LZ+PPM
 777 0.04b1 m2        276,036 2:35.48 2:05.56 LZ+PPM
 uharc 0.2b m1        277,011  15.51   5.88 LZ+PPM
 acb 2.00 u          277,376 1:45.56 1:46.12 AC
 rk 1.02a01 mf1        279,372  12.22  13.21 ROLZ
 rk 1.02a03 mf1        279,372  12.60  13.54 ROLZ
 rk 1.02a01          279,440  12.74  13.26 ROLZ
 rk 1.02a03          279,440  13.09  13.59 ROLZ
 acb 2.00 b          279,870 1:10.97 1:10.97 AC
 uharc 0.2b mm        280,041  17.27   5.88 LZ+PPM
 ufa 0.04b1 m2        280,425  25.92   8.90 LZ+PPM
 rkive 1.92a mb3       280,434 2:10.12 1:53.32 LZP,PPM
 rkive 1.90b         280,481 1:30.96 1:20.30 LZP,PPM
 arhangel 1.29b -2-mm6    280,622  34.21  39.49 PPM
 rkive 1.4          280,672  50.53  40.15 LZP,PPM
* cabarc 1.00 LZX:15      282,277   6.04   0.33 LZ+Huf
 rkive 1.92a mt1       282,540 1:36.83 1:31.72 LZP,PPM
 ufa 0.03b4 m2 mq       282,887  29.88   9.28 LZ+PPM
 ppmonstr o6 m32       282,947  21.63  23.63 PPM
 arhangel 1.32 -2-mc8192   283,221  32.81  37.48 PPM
 ppmdf o6 m32         283,331  14.10  15.77 PPM
 ppmonstr           283,484  19.95  22.36 PPM
 ppmonstr o5 m16       283,851  20.16  22.55 PPM
 rkuc 1.04 o8 b        284,128  50.17  55.02 PPM
 ppmdf o5 m16         284,132  13.23  14.90 PPM
 rkuc 1.04 o12 b       284,208  53.06  57.66 PPM
 rkuc 1.04 o16 b       284,268  56.37 1:00.28 PPM
 ppmdf            285,467  12.38  14.09 PPM
 rkive 1.92a         285,510  52.45  48.45 LZP,PPM
 ppmde o6 m32         286,861  12.65  14.31 PPM
 ppmde o5 m16         287,503  11.88  13.32 PPM
* imp 0.91 -1 -u500 m3     287,635   3.24   0.44 LZ+Huf
 boa 0.58b -m7        287,708 1:19.37 1:31.95 PPM
* imp 1.10 -1 m3 u1000     287,757   2.54   0.40 LZ+Huf
 ppmde            288,411  10.95  12.38 PPM
* imp 1.00 -1 u1000      288,592   2.48   0.45 LZ+Huf
 imp 1.10 -1 u1000      288,592   2.59   0.45 LZ+Huf
 rkuc 1.04 o15 x       290,136  48.73  57.48 PPM
 bix 1.00b7 m1        292,368   8.90   0.61 LZ+Huf
 rkuc 1.04 o8         292,848  42.57  47.97 PPM
 arhangel 1.40a1 -1      292,905   6.19   2.54 LZ+Ari
 ba 1.00 -24-r-z       292,915   9.17   6.75 BWT+Ari
 rkuc 1.04 o12        292,924  46.41  50.70 PPM
 dst 0.9 me 4         292,971 1:05.12  14.25 LZ+DHuf
 ba 1.00 -24-T-z       293,036   8.84   6.80 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-z        293,067   8.62   6.82 BWT+Ari
 dc 0.98-b1024        293,427   6.21   5.23 BWT+Ari
 rkuc 1.04          293,560  30.41  35.33 PPM
 dc 0.98           293,985   5.83   5.24 BWT+Ari
 dst 0.9 mb 4         294,445  51.22   9.08 LZ+DHuf
 imp 0.91 -2 -u1000      294,709   3.41   1.43 BWT+Huf
 imp 1.00 -2 u1000      294,709   3.53   1.60 BWT+Huf
 imp 1.10 -2 u1000      294,709   3.74   1.49 BWT+Huf
 dst 0.9 me          294,983  15.51  11.45 LZ+DHuf
 x1 0.95a am4         295,567  57.61 1:04.81 PPM
 dc 0.98-ae          295,917   6.11   5.29 BWT+Ari
 dc 0.98-a          295,922   6.32   5.34 BWT+Ari
 rkive 1.92b mf3       296,375  26.79  17.76 LZP,PPM
 dst 0.9 mb          296,376  10.51   6.33 LZ+DHuf
 rar/win 2.70b1 m5 mm mde   296,463   6.38   0.95 LZ+Huf
 x1 0.95a am4l3        296,724 1:07.39 1:16.51 PPM
 ha a2 0.999c         296,805  51.10  50.53 PPM
 dst 0.9 mt 4         297,220 1:10.80 1:28.17 LZ+PPM
 dst 0.9 mt          297,228 1:00.62 1:28.12 LZ+PPM
 dst 0.9 mg          297,230  14.53   9.74 LZ+DHuf
 szip 1.05Xf b19 o0      297,892   7.20   4.01 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o10     297,903   7.59   5.77 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o12     297,911   8.69   6.27 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o6      297,922   5.28   4.95 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o8      297,967   6.43   5.39 ST+Ari
 rkive 1.92b mf1       298,087  16.32  13.57 LZP,PPM
 szip 1.10 b19 o0       298,238   7.04   3.64 ST+Ari
 szip 1.10 b19 o10      298,248   7.38   5.34 ST+Ari
 szip 1.10 b19 o12      298,258   8.79   5.67 ST+Ari
 szip 1.10 b19 o6       298,285   5.18   4.52 ST+Ari
 szip 1.10 b19 o8       298,325   6.44   4.85 ST+Ari
 ict UC 1.0          298,348   6.65   5.22 ST+Ari
 ba 1.00 -24-r        298,411   9.31   6.89 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-T        298,563   8.41   6.98 BWT+Ari
 szip 1.04          298,588   3.90   8.02 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o4      298,589   3.24   4.62 ST+Ari
 ba 1.00           298,652   8.39   6.98 BWT+Ari
 szip 1.12 b21 o0       298,668   6.66   3.36 ST+Ari
 szip 1.12 b21 o10      298,679   7.32   5.01 ST+Ari
 szip 1.12 b21 o6       298,693   4.96   4.19 ST+Ari
 szip 1.10 b19 o4       298,823   3.14   4.13 ST+Ari
 ba 1.00 -24-g        298,868   8.31   6.96 BWT+Ari
 rar/win 2.70b1 m5      298,953   6.00   0.89 LZ+Huf
 rar/win 2.70b1 m4      298,976   6.06   0.84 LZ+Huf
 rar/win 2.70b1 m3      299,071   5.61   0.83 LZ+Huf
 ace32 1.2b m5        299,170   8.30   1.43 LZ+Huf
 szip 1.12 b21 o4       299,249   2.93   3.85 ST+Ari
 rar/win 2.70b1 mdc      299,333   5.56   0.89 LZ+Huf
 ufa 0.04b1 m5 (777)     299,405  45.70  49.48 LZ+PPM
 ace32 1.2b m4        300,054   5.95   1.44 LZ+Huf
 arjz'0.50 mp9 md2m      300,114  18.32   0.61 LZ+Huf
 jar32 1.01b3 -m4       300,131   9.01   1.60 LZ+Huf
 jar32 1.02d -m4       300,139   9.50   1.59 LZ+Huf
 arjz'0.50 mp9        300,265  15.79   0.67 LZ+Huf
 arjz'0.50 mp8        300,339  13.76   0.61 LZ+Huf
 arjz'0.50 md2m        300,641  10.62   0.61 LZ+Huf
 arjz'0.50          300,679   9.74   0.67 LZ+Huf
 arjz'0.50 mp6        301,236   7.05   0.67 LZ+Huf
 arjz'0.50 mp5        302,486   5.46   0.66 LZ+Huf
 ba 1.00 -24-m        303,546   8.72   6.95 BWT+Ari
 zzip 0.34e -a2        303,557   7.92   5.89 BWT+Ari
 eri 4.5fre -m5        303,656  23.05   4.79 ST+PPM
 eri 4.5fre -m4        303,657  18.22   4.82 ST+PPM
 eri 4.5fre -m3        303,866  15.57   4.72 ST+PPM
 zzip 0.34e -a3        304,215   8.19   5.84 BWT+Ari
 zzip 0.34e -a2 -b4      304,353   7.81   5.95 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-p        304,851   8.41   7.02 BWT+Ari
 bwc/PGCC 0.99 m2m      304,996   5.66   3.66 BWT+Ari
 bwc/PGCC 0.99 m900k     304,996   5.69   3.58 BWT+Ari
 bwc/PGCC 0.99 m600k     304,996   5.69   3.58 BWT+Ari
 rar 2.50 m5         305,134   8.61   0.67 LZ+Huf
 rar 2.03 m5         305,134   8.63   0.66 LZ+Huf
 rar 2.50 m4         305,182   6.96   0.70 LZ+Huf
 7zip 2.00b2 mx        305,435   8.54   1.11 LZ+Huf
 eri 4.5fre -m2        306,348  13.06   4.29 ST+PPM
 7zip 2.00          306,576   5.12   1.06 LZ+Huf
 7zip 2.00b2         306,576   5.18   1.11 LZ+Huf
 lzds2' s1024 m5       308,521   4.79   1.38 LZ+Ari
 bzip2/PGCC 0.90 -6      308,624   6.38   2.38 BWT+Huf
 bzip2/PGCC 0.90 -9      308,624   6.41   2.44 BWT+Huf
 bzip2/Watcom -9       308,624   7.09   2.75 BWT+Huf
 bzip2/w32 0.90 -9      308,624   9.46   2.92 BWT+Huf
 bzip2/w32 0.95b -9      308,624   9.57   2.92 BWT+Huf
 bzip2/w32 0.95b -6      308,624   9.57   2.98 BWT+Huf
 bzip2 0.1pl2 -9       308,624  12.48   4.95 BWT+Huf
 lzds2' s1024 m4       308,677   4.45   1.44 LZ+Ari
 exp1 1.           308,698   5.06   2.14 BWT+Huf
 lzds2' s1024 m3       308,724   4.24   1.44 LZ+Ari
 lz (kabanov) 6        309,064   7.03   1.82 LZ+Huf
 lz (kabanov) 5        309,074   6.65   1.87 LZ+Huf
 lz (kabanov) 4        309,094   6.60   1.93 LZ+Huf
 eri 4.5fre -m1        309,413  12.18   4.19 ST+PPM
 ha a1 0.999c         309,529   8.81   3.62 LZ+Ari
 lz (kabanov) 3        310,652   5.45   1.87 LZ+Huf
 arhangel 1.29b -1-l16384   310,705   6.59   4.22 LZ+Ari
 lzds2' s1024 m1       310,932   3.58   1.43 LZ+Ari
 uc 2.3.05          310,990   6.70   0.94 LZ+Huf
 arhangel 1.29b -1      311,386   6.61   4.19 LZ+Ari
 lz (kabanov) 2        311,680   4.68   1.82 LZ+Huf
 pkzip 2.50 max        312,925   2.59   0.50 LZ+Huf
* pkzip 2.50          313,254   2.04   0.55 LZ+Huf
 pkzip 2.04g -ex       313,413   4.41   0.44 LZ+Huf
 lz (kabanov) 1        314,076   4.07   1.88 LZ+Huf
 pkzip 2.04g         314,092   2.82   0.44 LZ+Huf
 hap 3.00           315,960  17.64  23.13 PPM
 ufa 0.04b1 m9 mq       321,014  13.75  12.92 LZ+PPM
 ufa 0.04b1 m2 mq       334,810  14.06  13.40 LZ+PPM
 xtreme t6          335,082   4.24   2.20 LZ+Huf
===================== Конец - 4.txt =====================

... A Smith and Wesson beats four aces.
--- Стаpый Дед стоимостью 3.00.Alpha4 доплата в СКВ UNREG
 * Origin: yoockinv@mtu-net.ru,yoockinv@mail.ru,ICQ:44536013 (2:5020/1042.50)


 RU.COMPRESS 
 From : Vadim Yoockin            2:5020/1042.50 01 May 00 12:36:34
 To  : All                 
 Subj : Compressors Comparison Tests 5.5 [5/9]                    


===================== Hачало - 5.txt =====================
¦ BMP (exJPG)         906,354
========================================================
* bmf 1.1 -F4-S        201,768  22.77  13.98 PPM
 bmf 1.1 -F4-Q9-S       201,768 2:01.99  13.97 PPM
* bmf 1.0 -F4-S        201,804  20.18  14.25 PPM
 bmf 1.0 -F4-Q9-S       201,804 1:23.21  14.25 PPM
* bmf 0.5 -F4-S        202,620  18.92  13.70 PPM
 bmf 0.5 -F4-Q9-S       202,620 1:19.52  13.64 PPM
* bmf 0.4 -F4-S        212,632  17.82  11.17 PPM
 uhic 1.0 m          218,943  54.81  56.56 PPM
 uhic 1.0 e          223,262  19.51  20.22 PPM
* eri 6.01 -3m         225,879  22.65   2.90 2DPPM
* eri 6.01           226,164  21.70   2.81 2DPPM
 eri 4.5fre 3m        226,179  20.29   3.70 2DPPM
* arhangel 1.40a1 -mm     226,383  17.71  11.38 LZ+Ari
 eri 4.5fre 3l        226,660  20.23   3.67 2DPPM
* eri 4.5fre 3k        228,049  16.99   3.76 2DPPM
 eri 6.01 -3k         228,059  19.62   2.96 2DPPM
 eri 6.01 -3i         228,165  18.83   2.89 2DPPM
* eri 4.5fre 3i        228,408  16.53   3.69 2DPPM
* eri 4.01           229,742  16.74   0.15 2DPPM
 arhangel 1.40a1 -mm -mp63  230,612  19.41  11.49 LZ+Ari
 bmf 0.5 -F4-Q9        232,676  39.37   1.93 ZRLE+Huf
 bmf 1.0 -F4-Q9        233,148  39.54   1.93 ZRLE+Huf
 bmf 1.1 -F4-Q9        233,148  39.71   1.99 ZRLE+Huf
* bmf 0.5 -F4         235,436   9.37   1.82 ZRLE+Huf
 bmf 0.4 -F4         235,708  10.49   1.82 ZRLE+Huf
 bmf 1.0 -F4         235,788   9.54   1.76 ZRLE+Huf
 bmf 1.1 -F4         235,788   9.57   1.77 ZRLE+Huf
 bmf 0.3 -F4         236,252   9.51   1.94 ZRLE+Huf
 arhangel 1.40a1 -mm -mr0   236,487  18.57  12.25 LZ+Ari
 eri 4.5fre -m5        238,682  20.69   3.69 2DPPM
 eri 4.5fre          238,794  15.75   3.69 2DPPM
 eri 4.5fre -m4        238,995  14.22   3.80 2DPPM
 eri 4.5fre -m3        239,202  11.98   3.74 2DPPM
 eri 4.5fre -m2        240,787  10.09   3.42 2DPPM
* bmf 0.21 -F4         244,536   8.30   1.77 ZRLE+Huf
 rkim 1.06          252,913  30.09  31.74 PPM
 rkim 1.06 cx         259,317 1:31.24  41.14 PPM
 ufa 0.04b1 m4        265,846 1:03.39  13.45 LZ+PPM
 777 0.03b4 m2        267,979 2:55.82 1:31.12 LZ+PPM
 rkive 1.92a mm1       275,770  20.77  22.74 LZP,PPM
 ufa 0.04b1 m4 mq       279,324  17.08  15.60 LZ+PPM
* esp 1.7? /MM2 /ML6      280,522   5.28   0.72 LZ+Huf
 eri 4.5fre -m1        283,244   9.11   3.14 2DPPM
 rk 1.01a01 mx2        291,668 1:28.22 1:33.23 PPM
 rk 1.01a01 mx1        291,680 1:28.56 1:31.85 PPM
 uharc 0.2b m3        300,229  41.91  10.72 LZ+PPM
 uharc 0.2b          300,548  29.86  10.72 LZ+PPM
 uharc 0.2b m1        301,665  27.17  10.50 LZ+PPM
 dst 0.9 mm m2 4       310,252 2:56.72  48.40 LZ+PPM
 nk              310,768  54.50   8.43 PPM+2DRLE
 dst 0.9 mm m2        312,797  34.60  47.25 LZ+PPM
 rk 1.01a01 mf3        333,780  55.12  33.78 ROLZ
 rk 1.01a01 mf2        338,616  29.60  22.29 ROLZ
 rk 1.01a01          344,352  12.08  11.55 ROLZ
 rar/win 2.70b5 m5 mm     344,439   6.23   3.80 LZ+Huf
 rar/win 2.70b5 m4 mm     344,442   6.06   3.80 LZ+Huf
 rar/win 2.70b5 m3 mm     344,540   6.87   3.75 LZ+Huf
 rar 2.02 -mm         344,695   6.37   4.01 LZ+Huf
 rk 1.01a01 mf1        345,124  11.73  11.89 ROLZ
 imp 1.10 -1 u1000 mm     347,251   7.88   0.78 LZ+Huf
 imp 1.10 -1 m3 mm u1000   347,303   8.15   0.84 LZ+Huf
 rar/win 2.70b5 mmf      349,986   6.27   4.02 LZ+Huf
 szip 1.05Xf i o12      360,595  12.54   9.13 ST+Ari
 szip 1.05Xf i o6       360,856   7.37   7.15 ST+Ari
* szip 1.05Xf i o4       360,868   4.23   6.43 ST+Ari
 uc 2.3.05          361,982  18.40   1.43 LZ+Huf
 rkive 1.90b mf        399,434 1:32.17 1:24.47 LZP,PPM
 imp 0.91 -2 -u1000      565,493   4.01   0.71 BWT+Huf
 imp 1.10 -2 u1000 mm     565,516   6.71   2.43 BWT+Huf
 bzip2/Watcom -9       566,435  13.80   4.45 BWT+Huf
 bzip2 0.1pl2 -9       566,435  25.35   8.19 BWT+Huf
 exp1 1.           566,506  10.34   3.57 BWT+Huf
 acb 2.00           584,842 2:11.54 2:11.54 AC
 cabarc 1.00 LZX:21      588,616  11.97   0.57 LZ+Huf
 boa 0.58b -m7        600,374 2:13.64 2:34.23 PPM
 x1 0.95a am4l3        601,253 2:27.09 2:50.04 PPM
 imp 0.91 -1 -u1000      601,594   6.42   2.42 LZ+Huf
 uharc 0.2b mm        604,123  25.63  10.34 LZ+PPM
 jar32 1.02d -m4       609,087  12.40   2.42 LZ+Huf
 jar32 1.01b3 -m3       609,285  11.86   2.41 LZ+Huf
 jar32 1.01b3 -m4       609,449  11.75   2.42 LZ+Huf
 x1 0.95a am4         611,025 2:06.72 2:22.47 PPM
 ace 1.0b -m5         611,601   7.63   2.09 LZ+Huf
 cabarc 1.00 LZX:15      612,038   8.02   0.57 LZ+Huf
 ha a1 0.999c         625,800   9.83   7.47 LZ+Ari
 ha a2 0.999c         637,950 1:30.00 1:26.51 PPM
 hap 3.00           683,153  37.85  50.48 PPM

¦ BMP (exJPG) without header  906,300
========================================================
* ufa 0.04b1 m4        265,786 1:04.20  13.43 LZ+PPM
* ufa 0.04b1 m4 mq       279,261  17.11  15.63 LZ+PPM
* esp 1.92 MM2 ML6       280,442   5.74   0.76 LZ+Huf
 uharc 0.2b m3        300,193  42.78  10.73 LZ+PPM
 uharc 0.2b          300,524  29.65  10.81 LZ+PPM
 uharc 0.2b m1        301,615  26.70  10.55 LZ+PPM
 dst 0.9 mm m2 4       310,167 2:55.90  48.36 LZ+PPM
 arhangel 1.29b -mm      310,907  41.70  26.20 LZ+Ari
 arhangel 1.32 -mm      310,907  48.11  26.62 LZ+Ari
 dst 0.9 mm m2        312,702  34.50  47.31 LZ+PPM
 dst 0.9 mm          312,702  34.97  47.31 LZ+PPM
 arhangel 1.34 -mm      313,768  40.45  16.39 LZ+Ari
 rar/win 2.60b5 m4 mm     345,220   6.59   3.74 LZ+Huf
 rar/win 2.60 m5 mm      345,234   6.06   3.80 LZ+Huf
 rar/win 2.03 m4 mm      345,274   5.05   3.80 LZ+Huf
 rar 2.50 m4 mm        345,292   6.26   3.96 LZ+Huf
 rar 2.50 m5 mm        345,294   5.97   3.96 LZ+Huf
 rar/win 2.60 m3 mm      345,374   6.12   3.75 LZ+Huf
* imp 1.10 -1 u1000 mm     346,995   7.82   0.77 LZ+Huf
 imp 1.10 -1 m3 mm u1000   347,055   8.15   0.83 LZ+Huf
 rar/win 2.70b5 m5 mm     347,647   6.34   3.75 LZ+Huf
 rar/win 2.70b5 m4 mm     347,652   6.17   3.70 LZ+Huf
 rar/win 2.70b5 m3 mm     347,779   6.27   3.69 LZ+Huf
 rar/win 2.70b5 mmf      350,653   6.22   4.03 LZ+Huf
 arhangel 1.40a1 -mm     357,422  23.25   3.19 LZ+Ari
 szip 1.05Xf i o12      360,544  12.38   9.14 ST+Ari
 szip 1.05Xf i o6       360,800   7.37   7.16 ST+Ari
* szip 1.05Xf i o4       360,823   4.19   6.55 ST+Ari
 rkive 1.92b mm1       561,157 1:35.95 1:31.97 LZP,PPM
 rk 1.01a01 mm0 mx2      561,916 2:52.84 2:59.37 PPM
===================== Конец - 5.txt =====================

... A Smith and Wesson beats four aces.
--- Стаpый Дед стоимостью 3.00.Alpha4 доплата в СКВ UNREG
 * Origin: yoockinv@mtu-net.ru,yoockinv@mail.ru,ICQ:44536013 (2:5020/1042.50)


 RU.COMPRESS 
 From : Vadim Yoockin            2:5020/1042.50 01 May 00 12:37:20
 To  : All                 
 Subj : Compressors Comparison Tests 5.5 [6/9]                    


===================== Hачало - 6.txt =====================
¦ Fileware.doc (WinWord file) 427,520
========================================================
* 777 0.04b1 m2        103,925 1:12.98  42.84 LZ+PPM
* rk 1.01a01 mx1        107,140  59.46 1:01.82 PPM
 rk 1.02a03 mx1        107,148 1:02.81 1:04.36 PPM
 rkive 1.92b mt2       107,975 1:44.55 1:35.53 LZP,PPM
* ufa 0.04b1 m2        108,260  17.71   3.68 LZ+PPM
 rk 1.01a01 mx2        108,844 1:02.11 1:03.92 PPM
 rk 1.02a03 mx2        108,852 1:04.71 1:06.50 PPM
 rkuc 1.04 o16 b x      109,376  45.96  48.15 PPM
 rkive 1.92b mt1       110,238  40.42  36.46 LZP,PPM
 rkive 1.92b mb3       112,337  50.16  42.02 LZP,PPM
 bee 0.2e           113,329  47.24  45.06 PPM
 rkive 1.92b mm1       113,996  17.16  15.40 LZP,PPM
 rkive 1.92b mb1       114,123  16.83  15.12 LZP,PPM
* jar32 1.02d m3        114,248   7.37   1.15 LZ+Huf
* jar32 1.02d m4        114,249   6.98   1.10 LZ+Huf
 acb 2.00 u          115,504  33.77  34.21 AC
 ppmn 1.00a1 O7        115,568  11.77  13.70 PPM
 rkuc 1.04 o16 b       115,572  31.13  33.07 PPM
 rkuc 1.04 o12 b       115,908  28.64  30.50 PPM
 acb 2.00 b          115,967  24.09  24.31 AC
 ppmn 1.00a1 O6        115,972  11.49  13.31 PPM
 rkuc 1.04 o8 b        116,500  25.92  28.10 PPM
 ppmn 1.00a1         116,750   9.56  11.44 PPM
 ppmn 1.00a1 M:15       116,755   9.90  11.72 PPM
* arjz'0.50 mp9 md2m      116,849   4.13   0.45 LZ+Huf
 acb 2.00 B          117,020  17.38  17.65 AC
* arjz'0.50 mp9        117,176   3.75   0.45 LZ+Huf
* arjz'0.50 mp8        117,281   3.36   0.44 LZ+Huf
 bix 1.00b7 m1        117,431   5.58   0.45 LZ+Huf
* arjz'0.50 md2m        117,457   3.09   0.50 LZ+Huf
 bix 1.00b4 m9        117,643   6.11   0.45 LZ+Huf
 dst 0.9 mg 4         117,666  15.13   7.70 LZ+DHuf
 ppmn 1.00a1 MO        117,706  10.44  12.33 PPM
 dst 0.9 mb 4         117,767  11.33   4.25 LZ+DHuf
* arjz'0.50          117,786   2.96   0.39 LZ+Huf
 rkuc 1.04 o12 x       117,876  28.90  33.10 PPM
 rkuc 1.04 o16 x       118,008  31.52  36.18 PPM
* cabarc 1.00 LZX:21      118,017   8.91   0.27 LZ+Huf
 rkuc 1.04 o8 x        118,264  26.62  30.30 PPM
 cabarc 1.00 LZX:18      118,479   8.63   0.27 LZ+Huf
* arjz'0.50 mp6        118,552   2.65   0.44 LZ+Huf
 boa 0.58b m7         118,641  25.41  27.72 PPM
 boa 0.58b m11        118,788  26.34  28.43 PPM
 boa 0.58b m15        118,934  26.51  28.65 PPM
 rar/win 2.70b1 m5      119,143   3.42   0.51 LZ+Huf
 rar/win 2.70b1 m4      119,154   3.47   0.56 LZ+Huf
* imp 0.91b -1 m3 u1000    119,226   1.92   0.33 LZ+Huf
 imp 1.10 -1 m3 u1000     119,228   1.93   0.39 LZ+Huf
 dst 0.9 mg          119,261   8.86   7.27 LZ+DHuf
 rar/win 2.70b1 m3      119,284   3.25   0.55 LZ+Huf
 dst 0.9 mb          119,364   5.01   3.86 LZ+DHuf
 ppmonstr           119,720   8.92  10.07 PPM
* imp 0.91b -1 u1000      119,774   1.59   0.33 LZ+Huf
 imp 1.10 -1 u1000      119,776   1.66   0.39 LZ+Huf
 imp 1.00 -1 u1000      119,776   1.82   0.34 LZ+Huf
 rar/win 2.70b1 mdc      119,778   3.19   0.50 LZ+Huf
 rkuc 1.04 o16        119,820  25.91  27.96 PPM
 arjz'0.50 mp5        119,821   2.16   0.44 LZ+Huf
 cabarc 1.00 LZX:15      119,975   5.88   0.27 LZ+Huf
 ace32 1.02a m5        119,988   3.30   0.71 LZ+Huf
 ace32 1.2b m5        119,988   3.35   1.16 LZ+Huf
 rkuc 1.04 o12        120,164  23.13  25.36 PPM
 ppmdf o6 m32         120,346   5.36   6.02 PPM
 ace32 1.02a m4        120,372   2.86   0.71 LZ+Huf
 ace32 1.2b m4        120,372   2.93   1.16 LZ+Huf
 ppmde o6 m32         120,699   4.62   5.23 PPM
 rkuc 1.04 o8         120,892  21.06  23.27 PPM
 rk 1.01a01 mf2        121,244  15.41  15.24 ROLZ
 rk 1.02a03 mf2        121,248  15.85  15.02 ROLZ
 ppmonstr o5 m16       121,308   8.48   9.48 PPM
 rkive 1.92b mf3       121,378  12.75   9.52 LZP,PPM
 arhangel 1.32 -1       121,431   3.41   1.78 LZ+Ari
 arhangel 1.32 -1-mm6     121,431   3.51   1.73 LZ+Ari
 arhangel 1.32 -1-l16384   121,446   3.44   1.70 LZ+Ari
 ha 0.999c a1         121,447   4.23   1.70 LZ+Ari
 rk 1.01a01 mf3        121,496  25.86  25.69 ROLZ
 rk 1.02a03 mf3        121,500  26.13  27.17 ROLZ
 7zip 2.00b2 mx        121,575   8.86   0.56 LZ+Huf
 uharc 0.2b m3        121,584  15.95   3.30 LZ+PPM
 dst 0.9 mt 4         121,648  24.04  28.49 LZ+PPM
 ppmdf o5 m16         121,670   4.92   5.64 PPM
 ppmde o5 m16         121,889   4.23   4.96 PPM
 dst 0.9 mt          121,909  22.17  28.28 LZ+PPM
 rar 2.03 m5         122,227   2.69   0.38 LZ+Huf
 rar 2.50 m5         122,227   2.70   0.37 LZ+Huf
 rar 2.03 m4         122,343   2.31   0.38 LZ+Huf
 rar 2.50 m4         122,343   2.52   0.39 LZ+Huf
 7zip 2.00          122,446   4.29   0.55 LZ+Huf
 7zip 2.00b2         122,477   4.13   0.62 LZ+Huf
 uharc 0.2b          122,526  11.00   3.30 LZ+PPM
 rkive 1.92b mf1       123,026   7.65   6.73 LZP,PPM
 uc 2.3.05 tt         123,376   4.78   0.71 LZ+Huf
 rk 1.01a01          123,656   6.35   7.27 ROLZ
 rk 1.02a03          123,660   6.65   7.37 ROLZ
 rk 1.01a01 mf1        123,756   6.06   7.37 ROLZ
 rk 1.02a03 mf1        123,764   6.27   7.27 ROLZ
 ppmdf            124,016   4.68   5.49 PPM
 arhangel 1.29b -2-mo5    124,114  15.86  18.54 PPM
 arhangel 1.32 -2-mo5     124,114  16.28  18.84 PPM
 ppmde            124,122   3.85   4.62 PPM
 uc 2.3.05 tn         124,204   3.63   0.71 LZ+Huf
 rkuc 1.04          124,276  14.44  16.25 PPM
 arhangel 1.29b -2-mo6    124,337  17.26  20.04 PPM
 arhangel 1.32 -2-mo6     124,337  17.69  20.16 PPM
 arhangel 1.29b -1      124,394   3.17   1.84 LZ+Ari
 uharc 0.2b m1        124,555   9.35   3.35 LZ+PPM
 lzds2' s1024 m2       124,702   2.20   0.83 LZ+Ari
 lzds2' s1024 m1       124,835   2.20   0.78 LZ+Ari
 uharc 0.2b mm        124,954   8.47   3.30 LZ+PPM
 pkzip 2.04g -ex       125,985   2.33   0.30 LZ+Huf
* esp 1.92           126,105   1.37   0.22 LZ+Huf
 lz (kabanov) 6        126,146   3.18   0.88 LZ+Huf
 lz (kabanov) 5        126,164   2.81   0.95 LZ+Huf
 lz (kabanov) 4        126,260   2.70   0.88 LZ+Huf
 x1 0.95a am4l3        126,922  20.40  23.59 PPM
* pkzip 2.04g         127,244   1.40   0.30 LZ+Huf
 pkzip 2.50 max        127,747   1.32   0.33 LZ+Huf
 lz (kabanov) 3        128,092   2.26   0.89 LZ+Huf
* pkzip 2.50          128,173   1.07   0.39 LZ+Huf
 x1 0.95a am4         128,559  19.91  23.15 PPM
 lz (kabanov) 2        128,714   2.09   0.94 LZ+Huf
 lzds2' s1024 m3       130,089   3.91   0.83 LZ+Ari
 lz (kabanov) 1        130,618   1.92   0.99 LZ+Huf
 lzds2' s1024 m4       131,863   4.46   0.88 LZ+Ari
 ba 1.00 -24-r-g       132,608   5.83   3.18 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-T-g       132,858   5.18   3.22 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-g        132,923   5.07   3.22 BWT+Ari
 zzip 0.34e -a1        133,169   7.42   2.81 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-T-m       133,581   5.61   3.30 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-m        133,608   5.46   3.33 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-r        133,619   5.85   3.23 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-T        133,831   5.18   3.28 BWT+Ari
 ba 1.00           133,885   5.12   3.19 BWT+Ari
 dc 0.98-cprle        133,911   3.90   2.87 BWT+Ari
 dc 0.98           133,912   4.07   2.97 BWT+Ari
 arhangel 1.29b -2-mc8192   133,951  14.49  17.22 PPM
 arhangel 1.32 -2-mc8192   133,951  14.51  17.04 PPM
 ba 1.00 -24-p        134,027   5.21   3.24 BWT+Ari
 bwc/PGCC 0.99 m900k     134,183   3.03   1.81 BWT+Ari
 bwc/PGCC 0.99 m2m      134,183   3.03   1.84 BWT+Ari
 bwc/PGCC 0.99 m600k     134,183   3.04   1.83 BWT+Ari
 arhangel 1.29b -2      134,466  15.43  18.03 PPM
 arhangel 1.32 -2       134,466  15.53  18.04 PPM
 ha 0.999c a2         134,467  21.78  22.27 PPM
 arhangel 1.32 -2-mc12000   134,710  15.95  18.66 PPM
 szip 1.05Xf b19 o0      134,758   9.84   2.03 ST+Ari
 bzip2/PGCC 0.90 -6      134,932   5.37   1.33 BWT+Huf
 bzip2/PGCC 0.90 -9      134,932   5.43   1.33 BWT+Huf
 bzip2/Watcom -9       134,932   6.49   1.48 BWT+Huf
 bzip2/w32 0.90 -9      134,932   9.10   1.60 BWT+Huf
 bzip2/w32 0.95b -9      134,932   9.13   1.60 BWT+Huf
 bzip2/w32 0.95b -6      134,932   9.19   1.54 BWT+Huf
 bzip2 0.1pl2 -9       134,932  12.15   2.69 BWT+Huf
 szip 1.12 b21 o0       134,945   9.41   1.60 ST+Ari
 exp1 1.           135,008   5.00   1.15 BWT+Huf
 ba 1.00 -24-r-z       135,128   5.92   3.24 BWT+Ari
 dc 0.98-ae          135,240   4.23   2.98 BWT+Ari
 dc 0.98-a          135,245   4.40   3.03 BWT+Ari
 eri 4.5fre -m4        135,256  17.08   2.91 ST+PPM
 eri 4.5fre -m3        135,297  15.73   2.83 ST+PPM
 imp 0.91b -2 u1000      135,345   3.52   0.93 BWT+Huf
 imp 1.00 -2 u1000      135,347   3.36   0.83 BWT+Huf
 imp 1.10 -2 u1000      135,347   3.42   0.88 BWT+Huf
 ufa 0.04b1 m5        136,327  30.41  33.49 LZ+PPM
 szip 1.05Xf b19 o12     136,391   5.00   3.68 ST+Ari
 szip 1.10 b19 o0       136,408   9.74   1.65 ST+Ari
 777 0.04b1 m5 mu16 md1024  136,527  31.73  34.92 LZ+PPM
 szip 1.12 b21 o12      136,566   4.85   3.15 ST+Ari
 eri 4.5fre -m2        136,742  14.52   2.49 ST+PPM
 ict UC 1.0          136,848   3.68   2.91 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o10     136,907   4.29   3.30 ST+Ari
 szip 1.12 b21 o10      137,055   4.19   2.81 ST+Ari
 ba 1.00 -24-T-z       137,464   5.24   3.31 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-z        137,546   5.16   3.34 BWT+Ari
 szip 1.05Xf b19 o8      137,622   3.68   3.02 ST+Ari
 szip 1.12 b21 o8       137,704   3.53   2.54 ST+Ari
 szip 1.10 b19 o12      138,139   4.84   3.31 ST+Ari
 szip 1.10 b19 o10      138,638   4.13   3.03 ST+Ari
 eri 4.5fre -m1        138,665  13.97   2.51 ST+PPM
 szip 1.05Xf b19 o6      138,898   2.97   2.80 ST+Ari
 szip 1.12 b21 o6       138,930   2.87   2.32 ST+Ari
 szip 1.10 b19 o8       139,372   3.47   2.70 ST+Ari
 ufa 0.04b1 m2 mq       139,472   6.87   5.83 LZ+PPM
 hap 3.00           140,613   8.36  10.39 PPM
 szip 1.10 b19 o6       140,671   2.86   2.37 ST+Ari
 szip 1.12 b21 o4       141,784   1.49   2.05 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o4      142,192   1.76   2.53 ST+Ari
 szip 1.10 b19 o4       143,776   1.65   2.15 ST+Ari
 xtreme t6          144,747   2.43   1.22 LZ+Huf
===================== Конец - 6.txt =====================

... A Smith and Wesson beats four aces.
--- Стаpый Дед стоимостью 3.00.Alpha4 доплата в СКВ UNREG
 * Origin: yoockinv@mtu-net.ru,yoockinv@mail.ru,ICQ:44536013 (2:5020/1042.50)


 RU.COMPRESS 
 From : Vadim Yoockin            2:5020/1042.50 01 May 00 12:37:48
 To  : All                 
 Subj : Compressors Comparison Tests 5.5 [7/9]                    


===================== Hачало - 7.txt =====================
¦ Dictionary (ca.fdb)     627,761  (from foliant)
========================================================
* rk 1.01a01 mx2        108,540 1:45.49 1:48.96 PPM
 rk 1.02a03 mx2        108,548 1:55.46 1:52.26 PPM
* dc 0.98-cprle        109,275 5:10.80   3.47 BWT+Ari
* dc 0.98-b512         113,170   3.19   2.75 BWT+Ari
 rk 1.01a01 mx1        113,828 1:41.37 1:46.05 PPM
 rk 1.02a03 mx1        113,840 1:46.04 1:47.64 PPM
 dc 0.98           114,795   3.19   2.81 BWT+Ari
 rkuc 1.04 o15 b x      122,908 1:16.25 1:20.49 PPM
 rkuc 1.04 o16 b x      122,908 1:19.09 1:20.70 PPM
 eri 4.5fre -m5        130,117  18.57   3.59 ST+PPM
 eri 4.5fre -m4        130,118  16.56   3.59 ST+PPM
 eri 4.5fre -m3        130,189  15.36   3.62 ST+PPM
 eri 4.5fre -m2        131,280  14.25   3.36 ST+PPM
 777 0.04b1 m2        131,608 1:47.14 1:18.32 LZ+PPM
 eri 4.5fre -m1        134,375  13.86   3.33 ST+PPM
 ufa 0.04b1 m2        148,455  26.34   6.87 LZ+PPM
* bix 1.00b7 m1        174,572  13.65   0.67 LZ+Huf
* cabarc 1.00 LZX:18      178,139  12.92   0.38 LZ+Huf
 cabarc 1.00 LZX:21      178,239  13.36   0.38 LZ+Huf
 cabarc 1.00 LZX:15      179,907   7.97   0.38 LZ+Huf
 uharc 0.2b m3        180,439  30.63   5.39 LZ+PPM
 uharc 0.2b m1        187,763  16.22   5.61 LZ+PPM
 uharc 0.2b mm        189,974  20.73   5.55 LZ+PPM
 uharc 0.2b          190,143  24.25   5.55 LZ+PPM
 7zip 2.00b2 mx        198,706  11.56   0.94 LZ+Huf
 dst 0.9 mb          198,745  11.67   5.80 LZ+DHuf
 dst 0.9 mb 4         199,322 1:33.67   9.03 LZ+DHuf
 7zip 2.00          199,686   7.43   0.99 LZ+Huf
 7zip 2.00b2         199,701   7.82   0.94 LZ+Huf
 rar/win 2.70b1 mdc      200,980   5.84   0.94 LZ+Huf
 rar/win 2.70b1 m3      201,658   5.95   0.94 LZ+Huf
 rar/win 2.70b1 m4      201,722   6.22   0.94 LZ+Huf
 rar/win 2.70b1 m5      201,726   6.17   0.84 LZ+Huf
 ace32 1.2b m5        204,994   9.25   1.39 LZ+Huf
 ace32 1.02a m5        204,994   9.35   0.93 LZ+Huf
 ace32 1.02a m4        205,098   6.16   0.99 LZ+Huf
 ace32 1.2b m4        205,098   6.22   1.44 LZ+Huf
 rkive 1.92b mb3       209,634 1:19.31 1:05.39 LZP,PPM
 rar 2.03 m4         210,153  11.93   0.66 LZ+Huf
 rar 2.50 m4         210,153  12.20   0.64 LZ+Huf
 rar 2.03 m5         210,203  14.68   0.60 LZ+Huf
 rar 2.50 m5         210,203  14.89   0.66 LZ+Huf
 lz (kabanov) 2        210,402   3.97   1.55 LZ+Huf
 lz (kabanov) 3        210,960   4.79   1.60 LZ+Huf
 lzds2' s64 m3        211,941   4.13   1.38 LZ+Ari
 lz (kabanov) 5        212,210   7.43   1.55 LZ+Huf
 lz (kabanov) 4        212,214   7.36   1.49 LZ+Huf
 lz (kabanov) 6        212,216   7.86   1.55 LZ+Huf
 arjz'0.50 mp5        212,330   5.39   0.50 LZ+Huf
* imp 0.91b -1 u1000      212,420   2.69   0.49 LZ+Huf
 imp 1.10 -1 u1000      212,423   2.75   0.51 LZ+Huf
 imp 1.00 -1 m3 u1000     212,930   2.87   0.50 LZ+Huf
 imp 1.10 -1 m3 u1000     212,930   2.93   0.45 LZ+Huf
 arjz'0.50 mp6        213,192   7.71   0.50 LZ+Huf
 arjz'0.50 mp9        213,298  33.01   0.56 LZ+Huf
 arjz'0.50 mp8        213,357  23.99   0.50 LZ+Huf
 arjz'0.50          213,400  12.71   0.56 LZ+Huf
 lz (kabanov) 1        213,696   3.52   1.55 LZ+Huf
 arjz'0.50 md2m        213,893  14.30   0.67 LZ+Huf
 arjz'0.50 mp9 md2m      213,939  41.69   0.66 LZ+Huf
 uc 2.3.05 tn         214,834   7.15   1.04 LZ+Huf
 uc 2.3.05 tt         214,898   9.79   1.04 LZ+Huf
 lzds2' s512 m3        215,470   4.40   1.27 LZ+Ari
 lzds2' s1024 m4       216,024   4.62   1.38 LZ+Ari
 lzds2' s1024 m5       216,049   5.11   1.33 LZ+Ari
 lzds2' s1024 m3       216,077   4.18   1.33 LZ+Ari
 lzds2' s1024 m1       217,278   3.68   1.32 LZ+Ari
 rkive 1.92b mb1       220,862  44.33  40.48 LZP,PPM
 rkive 1.92b mm1       221,455  44.55  40.59 LZP,PPM
 pkzip 2.50 max        222,922   3.19   0.45 LZ+Huf
* pkzip 2.50          222,997   2.09   0.45 LZ+Huf
 pkzip 2.04g         223,340   2.77   0.43 LZ+Huf
 jar32 1.02d m4        223,674  13.09   1.54 LZ+Huf
 jar32 1.02d m3        223,677  13.42   1.54 LZ+Huf
 pkzip 2.04g -ex       223,706   4.61   0.43 LZ+Huf
 rkive 1.92b mf3       224,047  24.27  14.53 LZP,PPM
 arhangel 1.29b -1      225,107  13.32   3.53 LZ+Ari
 arhangel 1.30 -1-mm6     225,107  14.99   3.60 LZ+Ari
 ha 0.999c a1         225,531  18.04   3.35 LZ+Ari
 arhangel 1.29b -1-l16384   226,290  13.40   3.53 LZ+Ari
 arhangel 1.30 -1-l16384   226,290  14.93   3.53 LZ+Ari
 rkive 1.92b mt2       226,615 3:35.10 3:22.84 LZP,PPM
 arhangel 1.32 -1       226,675  14.30   3.52 LZ+Ari
 arhangel 1.32 -1-mm6     226,675  14.43   3.52 LZ+Ari
 ppmn 1.00a1         226,987  26.64  30.53 PPM
 ppmn 1.00a1 O6        227,072  31.95  36.03 PPM
 arhangel 1.32 -1-l16384   227,683  14.37   3.51 LZ+Ari
 rkive 1.92b mt1       228,024 1:40.21 1:31.74 LZP,PPM
 rk 1.01a01 mf2        228,228  22.01  19.43 ROLZ
 rk 1.02a03 mf2        228,236  22.12  19.37 ROLZ
 ppmn 1.00a1 M:15       230,409  27.55  31.36 PPM
 rk 1.01a01 mf3        230,692  36.31  30.81 ROLZ
 rk 1.02a03 mf3        230,696  37.08  30.97 ROLZ
* esp 1.92           233,634   2.75   0.33 LZ+Huf
 rkive 1.92b mf1       237,295  13.53  11.54 LZP,PPM
 acb 2.00 u          238,658 1:42.35 1:43.23 AC
 acb 2.00 b          238,962 1:08.69 1:09.35 AC
 ppmonstr           239,211  20.01  22.53 PPM
 acb 2.00 B          239,985  47.13  47.68 AC
 rk 1.01a01 mf1        241,916  10.29  10.85 ROLZ
 rk 1.02a03 mf1        241,924  10.01  10.68 ROLZ
 rk 1.01a01          243,540  10.71  10.90 ROLZ
 rk 1.02a03          243,544  10.61  10.84 ROLZ
 bee 0.2e           244,667  42.62  40.77 PPM
 arhangel 1.32 -2-mo6     247,347  41.27  46.69 PPM
 zzip 0.34e -a3        248,043   8.31   5.18 BWT+Ari
 zzip 0.34e -a4        248,225  18.32  10.62 BWT+Ari
 szip 1.05Xf b19 o8      248,980   6.21   5.17 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o0      248,981   8.08   3.74 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o10     248,984   7.42   5.72 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o6      248,989   5.06   4.67 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o4      249,004   2.91   4.23 ST+Ari
 ict UC 1.0          249,330   6.54   5.06 ST+Ari
 szip 1.12 b21 o6       249,351   4.90   3.97 ST+Ari
 szip 1.12 b21 o0       249,373   7.48   2.98 ST+Ari
 szip 1.12 b21 o4       249,390   2.53   3.58 ST+Ari
 ba 1.00 -24-r-z       250,074   8.58   6.33 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-T-z       250,082   9.34   6.32 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-z        250,091   9.21   6.33 BWT+Ari
 zzip 0.34e -a2        250,687   7.54   5.28 BWT+Ari
 ppmonstr o6 m32       250,736  21.67  24.21 PPM
 szip 1.10 b19 o0       251,068   7.87   3.24 ST+Ari
 szip 1.10 b19 o10      251,074   7.27   5.18 ST+Ari
 szip 1.10 b19 o8       251,082   6.17   4.74 ST+Ari
 szip 1.10 b19 o6       251,096   4.84   4.19 ST+Ari
 szip 1.10 b19 o4       251,335   2.81   3.81 ST+Ari
 ba 1.00           252,759   8.49   6.39 BWT+Ari
 rkuc 1.04 o8 x        253,544  47.15  52.46 PPM
 rkuc 1.04 o12 x       253,556  49.71  54.91 PPM
 rkuc 1.04 o16 x       253,556  52.03  58.00 PPM
 arhangel 1.29b -2-mo5    254,093  36.45  42.28 PPM
 arhangel 1.32 -2-mo5     254,093  37.64  43.09 PPM
 ppmonstr o5 m16       254,497  20.30  22.98 PPM
 rkuc 1.04 o15 b       254,756  54.19  57.96 PPM
 ppmdf o6 m32         256,430  14.34  16.17 PPM
 ba 1.00 -24-p        257,639   8.58   6.46 BWT+Ari
 ppmdf o5 m16         258,893  13.21  15.11 PPM
 bwc/PGCC 0.99 m600k     259,959   6.82   3.47 BWT+Ari
 bwc/PGCC 0.99 m2m      259,959   6.82   3.47 BWT+Ari
 bwc/PGCC 0.99 m900k     259,959   6.82   3.51 BWT+Ari
 arhangel 1.29b -2-mc8192   260,515  30.88  36.20 PPM
 arhangel 1.32 -2-mc8192   260,515  31.04  36.06 PPM
 dc 0.98-acprle        262,376   5.23   5.18 BWT+Ari
 ppmde o6 m32         262,501  12.98  14.69 PPM
 arhangel 1.29b -2      263,258  32.50  38.10 PPM
 arhangel 1.32 -2       263,258  33.02  38.40 PPM
 ha 0.999c a2         263,259  45.37  46.09 PPM
 boa 0.58b m7         263,638 1:21.12 1:31.08 PPM
 ba 1.00 -24-g        263,880   8.17   6.29 BWT+Ari
 ppmdf            264,095  11.74  13.50 PPM
 boa 0.58b m11        264,902 1:26.02 1:35.70 PPM
 ppmde o5 m16         265,019  11.99  13.70 PPM
 arhangel 1.32 -2-mc12000   265,503  33.88  39.91 PPM
 dc 0.98-ae          265,908   5.99   5.56 BWT+Ari
 dc 0.98-a          265,913   6.22   5.61 BWT+Ari
 bzip2/PGCC 0.90 -6      265,914   6.25   2.21 BWT+Huf
 bzip2/w32 0.95b -6      265,914   9.24   2.70 BWT+Huf
 bzip2 0.1pl2 -6       265,914  12.98   4.62 BWT+Huf
 boa 0.58b m15        265,938 1:27.78 1:37.24 PPM
 ba 1.00 -24-m        266,670   8.79   6.32 BWT+Ari
 ppmde            269,054  10.62  12.05 PPM
 dst 0.9 mt          270,988 1:05.62 1:31.14 LZ+PPM
 rkuc 1.04          273,268  31.13  35.08 PPM
 bzip2/PGCC 0.90 -9      274,659   6.14   2.22 BWT+Huf
 bzip2/Watcom -9       274,659   7.20   2.47 BWT+Huf
 bzip2/w32 0.90 -9      274,659   9.12   2.64 BWT+Huf
 bzip2/w32 0.95b -9      274,659   9.18   2.70 BWT+Huf
 bzip2 0.1pl2 -9       274,659  12.70   4.62 BWT+Huf
 exp1 1.           274,729   5.06   1.98 BWT+Huf
 imp 1.00 -2 u1000      275,017   3.64   1.33 BWT+Huf
 imp 1.10 -2 u1000      275,017   3.75   1.38 BWT+Huf
 hap 3.00           277,286  17.16  20.84 PPM
 ufa 0.04b1 m5        277,856  50.82  55.49 LZ+PPM
 ufa 0.04b1 m2 mq       278,347  16.39  16.11 LZ+PPM
 x1 0.95a am4l3        279,527 1:13.37 1:27.56 PPM
 x1 0.95a am4         280,363 1:01.43 1:11.88 PPM
 777 0.04b1 m5 mu16 md1024  280,382  51.75  56.32 LZ+PPM
 xtreme t6          291,403   4.13   1.93 LZ+Huf
===================== Конец - 7.txt =====================

... A Smith and Wesson beats four aces.
--- Стаpый Дед стоимостью 3.00.Alpha4 доплата в СКВ UNREG
 * Origin: yoockinv@mtu-net.ru,yoockinv@mail.ru,ICQ:44536013 (2:5020/1042.50)


 RU.COMPRESS 
 From : Vadim Yoockin            2:5020/1042.50 01 May 00 12:38:38
 To  : All                 
 Subj : Compressors Comparison Tests 5.5 [8/9]                    


===================== Hачало - 8.txt =====================
¦ Samples.xls         445,440
========================================================
* 777 0.04b1 m2         63,812 1:20.75  26.74 LZ+PPM
* 777 0.04b1 m9         65,093 1:19.92  27.62 LZ+PPM
* ufa 0.04b1 m2         66,548  20.52   2.53 LZ+PPM
* ufa 0.04b1 m9         67,853  20.30   2.71 LZ+PPM
 rk 1.01a01 mx1        69,068 1:05.95 1:07.88 PPM
 rk 1.02a03 mx1        69,080 1:08.31 1:10.19 PPM
 rk 1.01a01 mx2        69,176 1:08.82 1:09.69 PPM
 rk 1.02a03 mx2        69,188 1:11.23 1:12.99 PPM
* bix 1.00b7 m1         72,389   6.44   0.39 LZ+Huf
* cabarc 1.00 LZX:21      73,158  12.27   0.29 LZ+Huf
* cabarc 1.00 LZX:18      73,232  10.35   0.28 LZ+Huf
 bix 1.00b1 m9         73,289   7.43   0.61 LZ+Huf
 bix 1.00b4 m9         73,314   7.16   0.45 LZ+Huf
 dst 0.9 mb 4         73,808  30.37   4.90 LZ+DHuf
 rkuc 1.04 o15 b x       74,160  46.02  47.97 PPM
* rar/win 2.60b6 m5 mm mde   74,162   4.08   0.56 LZ+Huf
 rkuc 1.04 o16 b x       74,212  49.32  51.44 PPM
 rar/win 2.70b1 m5 mm mde   74,233   4.14   0.51 LZ+Huf
* rar/win 2.70b1 m5       74,276   3.47   0.51 LZ+Huf
 rar/win 2.70b1 m4       74,355   3.41   0.56 LZ+Huf
* rar/win 2.70b1 m3       74,570   3.03   0.50 LZ+Huf
 rar/win 2.70b1 mdc      74,667   2.92   0.50 LZ+Huf
 rkive 1.92b mt2        74,762 1:21.40 1:13.84 LZP,PPM
 rar/win 2.70b1 m5 md1024   74,766   3.91   0.50 LZ+Huf
 rar/win 2.70b1 m5       74,821   3.91   0.45 LZ+Huf
 uharc 0.2b m3         74,926  17.65   2.64 LZ+PPM
 ace32 1.2b m5         75,071   3.48   1.16 LZ+Huf
 ace32 1.02a m5        75,071   3.52   0.72 LZ+Huf
 rar/win 2.60b5 m4       75,118   4.00   0.51 LZ+Huf
 dst 0.9 mt 4         75,606  23.55  22.28 LZ+PPM
 arjz'0.50 mp9 md2m      75,627   6.61   0.50 LZ+Huf
 rkive 1.92b mb3        75,685  31.36  25.97 LZP,PPM
 arjz'0.50 mp9         75,697   6.34   0.44 LZ+Huf
* ace32 1.02a m4        75,831   2.70   0.72 LZ+Huf
 ace32 1.2b m4         75,831   2.71   1.16 LZ+Huf
 arjz'0.50 mp8         75,938   4.57   0.39 LZ+Huf
 uharc 0.2b mm         75,941   7.98   2.74 LZ+PPM
 uharc 0.2b          75,941  10.44   2.69 LZ+PPM
 dst 0.9 mt          76,066  18.21  22.23 LZ+PPM
 imp 1.10 -1 m3 u1000     76,694   3.42   0.34 LZ+Huf
 imp 1.00 -1 m3 u1000     76,695   3.36   0.34 LZ+Huf
 imp 1.10 -1 u1000       76,771   3.37   0.33 LZ+Huf
 imp 1.10 -2 u1000       76,771  13.71   0.34 BWT+Huf
 imp 1.00 -1 u1000       76,772   3.25   0.34 LZ+Huf
 imp 1.00 -2 u1000       76,772  13.87   0.34 BWT+Huf
 rk 1.01a01 mf2        76,800  13.15  12.11 ROLZ
 rk 1.02a03 mf2        76,808  13.20  12.10 ROLZ
 dst 0.9 mb          76,835   4.63   3.36 LZ+DHuf
 uharc 0.2b m1         76,924   8.62   2.73 LZ+PPM
 arjz'0.50 md2m        76,972   3.36   0.45 LZ+Huf
 arjz'0.50           77,039   3.29   0.45 LZ+Huf
 rkive 1.92b mt1        77,120  33.45  30.19 LZP,PPM
 bee 0.2e           77,148 1:08.47 1:04.36 PPM
 rkuc 1.04 o16 x        77,420  34.26  38.16 PPM
 rkuc 1.04 o12 x        77,428  30.65  34.06 PPM
 boa 0.58b m15         77,585  20.95  22.66 PPM
 boa 0.58b m11         77,597  20.66  22.50 PPM
 rkuc 1.04 o8 x        77,708  27.84  30.48 PPM
 jar32 1.02d m4        77,766   7.11   1.10 LZ+Huf
 jar32 1.02d m3        77,770   7.37   1.05 LZ+Huf
 acb 2.00 u          78,077  26.25  26.34 AC
 rkuc 1.04 o16         78,084  25.89  27.90 PPM
 arjz'0.50 mp6         78,394   2.70   0.40 LZ+Huf
 acb 2.00 b          78,576  18.62  18.81 AC
 rkive 1.92b mf3        78,730  10.01   7.12 LZP,PPM
 rkuc 1.04 o15 b        78,852  28.79  29.95 PPM
 lz (kabanov) 6        78,930   2.97   0.73 LZ+Huf
* lz (kabanov) 5        78,952   2.59   0.72 LZ+Huf
 rkuc 1.04 o12         79,092  22.83  24.84 PPM
* lz (kabanov) 4        79,170   2.31   0.66 LZ+Huf
 acb 2.00 B          79,362  13.44  13.63 AC
 arjz'0.50 mp5         80,055   2.21   0.39 LZ+Huf
* lzds2' s1024 m2        80,219   1.92   0.67 LZ+Ari
 lzds2' s1024 m1        80,756   2.08   0.66 LZ+Ari
 rkive 1.92b mb1        80,890  12.80  11.23 LZP,PPM
* lz (kabanov) 3        82,036   1.71   0.72 LZ+Huf
 rkuc 1.04 o8         82,960  21.21  22.71 PPM
 rk 1.01a01          83,312   4.51   4.40 ROLZ
 rk 1.02a03          83,316   4.65   4.40 ROLZ
 rkive 1.92b mf1        83,375   5.04   4.40 LZP,PPM
 rk 1.01a01 mf1        83,760   4.24   4.41 ROLZ
 rk 1.02a03 mf1        83,772   4.13   4.41 ROLZ
 ppmonstr           85,438   7.22   7.96 PPM
 ppmonstr o6 m32        85,438   7.36   8.01 PPM
 ppmdf o6 m32         85,573   4.03   4.52 PPM
 ppmde o6 m32         86,197   3.40   3.96 PPM
 ufa 0.04b1 m2 mq       87,295   5.50   4.08 LZ+PPM
 ppmn 1.00a1 O6        88,432   8.63   9.80 PPM
 ppmn 1.00a1 O7        88,460   9.18  10.57 PPM
 ufa 0.04b1 m9 mq       88,806   5.78   4.29 LZ+PPM
 xtreme t6           88,809   2.70   0.94 LZ+Huf
 lzds2' s512 m3        90,766   4.34   0.67 LZ+Ari
 lzds2' s1024 m3        91,406   4.56   0.67 LZ+Ari
 dc 0.98            91,477   8.08   2.59 BWT+Ari
 dc 0.98-a           91,978  26.51   2.70 BWT+Ari
 lzds2' s1024 m4        92,108   4.90   0.72 LZ+Ari
 szip 1.12 b21 o0       92,289 1:59.85   1.27 ST+Ari
 ppmdf o5 m16         92,369   3.77   4.27 PPM
 ppmonstr o5 m16        92,565   6.98   7.65 PPM
 ppmde o5 m16         92,654   3.25   3.74 PPM
 ba 1.00 -24-r         92,854   6.91   2.58 BWT+Ari
 szip 1.05Xf b19 o0      92,911 2:00.35   1.71 ST+Ari
 ba 1.00 -24-T         93,089   4.94   2.56 BWT+Ari
 ba 1.00            93,107   4.78   2.58 BWT+Ari
 ppmn 1.00a1          93,117   7.37   8.64 PPM
 ba 1.00 -24-p         93,285   4.85   2.54 BWT+Ari
 zzip 0.34e -a2        93,297 1:18.26   2.38 BWT+Ari
 bwc/PGCC 0.99 m600k      93,309   3.76   1.56 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-g         94,064   4.83   2.55 BWT+Ari
 zzip 0.34e -a1        94,372 1:18.32   2.37 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-m         95,845   5.03   2.58 BWT+Ari
 szip 1.12 b21 o12       96,106   5.16   2.93 ST+Ari
 bzip2/PGCC 0.90 -9      96,197   4.35   1.26 BWT+Huf
 bzip2/PGCC 0.90 -6      96,197   4.37   1.22 BWT+Huf
 bzip2/Watcom -9        96,197   5.62   1.47 BWT+Huf
 bzip2/Watcom -6        96,197   5.63   1.47 BWT+Huf
 bzip2/w32 0.95b -6      96,197   6.87   1.43 BWT+Huf
 bzip2/w32 0.95b -9      96,197   6.87   1.44 BWT+Huf
 bzip2 0.1pl2 -6        96,197  10.94   3.09 BWT+Huf
 bzip2 0.1pl2 -9        96,197  11.15   3.07 BWT+Huf
 exp1 1.            96,272   4.30   1.10 BWT+Huf
 szip 1.05Xf b19 o12      96,394   5.57   3.48 ST+Ari
 eri 4.5fre -m4        97,372 1:12.76   2.57 ST+PPM
 eri 4.5fre -m3        97,398 1:11.71   2.56 ST+PPM
 szip 1.12 b21 o10       97,750   4.30   2.59 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o10      97,955   4.35   3.03 ST+Ari
 eri 4.5fre -m2        98,825 1:10.99   2.32 ST+PPM
 ICT UC 1.0          99,121   3.89   2.65 ST+Ari
 eri 4.5fre -m1        99,527 1:10.50   2.36 ST+PPM
 szip 1.12 b21 o8       99,913   3.63   2.37 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o8      100,074   3.59   2.87 ST+Ari
 lz (kabanov) 2        101,006   1.92   0.83 LZ+Huf
 ppmdf            101,396   3.65   4.20 PPM
 ppmde            101,695   3.02   3.58 PPM
 rkuc 1.04          103,192  13.83  15.56 PPM
 x1 0.95a am4l3        104,323  15.56  17.10 PPM
 szip 1.12 b21 o6       105,018   2.81   2.21 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o6      105,115   2.81   2.71 ST+Ari
 boa 0.58b m7         106,425  27.99  30.74 PPM
 x1 0.95a am4         111,465  14.96  16.72 PPM
 777 0.04b1 m5 mu16 md1024  113,009  30.58  33.82 LZ+PPM
 ufa 0.04b1 m5        116,049  29.64  32.83 LZ+PPM
 ufa 0.04b1 m5        116,049  29.76  32.90 LZ+PPM
* szip 1.12 b21 o4       117,725   1.38   1.99 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o4      118,089   1.60   2.54 ST+Ari
 szip 1.5Xe i o6       123,853   3.41   2.86 ST+Ari
 rar 2.03 m5 mm        128,757   7.42   0.38 LZ+Huf
 rar 2.03 m4 mm        128,988   5.06   0.38 LZ+Huf
 rar 2.03 m5         129,587   7.09   0.38 LZ+Huf
 rar 2.50 m5         129,587   7.11   0.41 LZ+Huf
 rar 2.03 m4         129,860   4.67   0.38 LZ+Huf
 rar 2.50 m4         129,860   4.74   0.39 LZ+Huf
 lz (kabanov) 1        131,840   2.03   1.00 LZ+Huf
 szip 1.5Xe i o4       133,034   2.03   2.69 ST+Ari
 cabarc 1.00 LZX:15      134,756   6.21   0.33 LZ+Huf
 uc 2.3.05 tt         135,776   4.95   0.77 LZ+Huf
 uc 2.3.05 tn         137,070   4.01   0.77 LZ+Huf
 7zip 2.00b2 mx        143,100   9.30   0.66 LZ+Huf
 7zip 2.00          144,141   4.63   0.73 LZ+Huf
 7zip 2.00b2         144,150   4.63   0.61 LZ+Huf
 arhangel 1.32 -1       144,540   6.78   2.02 LZ+Ari
 arhangel 1.32 -1-mm6     144,540   6.91   2.03 LZ+Ari
 arhangel 1.32 -1-l16384   144,639   6.84   2.00 LZ+Ari
 ha 0.999c a1         144,801   8.45   1.97 LZ+Ari
 pkzip 2.50 max        147,544   2.26   0.39 LZ+Huf
* pkzip 2.50          148,152   1.37   0.34 LZ+Huf
 pkzip 2.04g -ex       148,334   3.09   0.32 LZ+Huf
 esp 1.92           148,404   1.87   0.22 LZ+Huf
 pkzip 2.04g         150,172   1.77   0.32 LZ+Huf
 arhangel 1.32 -2-mc12000   154,425  16.05  17.89 PPM
 arhangel 1.32 -2       155,466  15.83  17.51 PPM
 ha 0.999c a2         155,468  21.89  21.34 PPM
 arhangel 1.32 -2-mo5     157,166  19.85  22.19 PPM
 arhangel 1.32 -2-mc8192   160,941  15.40  17.35 PPM
 arhangel 1.32 -2-mo6     161,401  23.04  25.76 PPM
 arhangel 1.29b -1      161,993   6.44   2.30 LZ+Ari
 ba 1.00 -24-z        168,696   5.78   3.72 BWT+Ari
 hap 3.00           175,981  11.33  13.58 PPM
 imp 0.91b -1 m3 u1000    176,695   3.30   0.33 LZ+Huf
 imp 0.91b -1 u1000      176,772   3.24   0.38 LZ+Huf
 imp 0.91b -2 u1000      176,772  13.86   0.33 BWT+Huf
 rkive 1.92b mm1       180,082  12.87  11.33 LZP,PPM
 ict UC 1.0          199,121   3.63   2.64 ST+Ari
 ufa 0.04b1 m4        219,422  22.33   8.03 LZ+PPM
 ufa 0.04b1 m4 mq       227,656   9.35   8.36 LZ+PPM
===================== Конец - 8.txt =====================

... A Smith and Wesson beats four aces.
--- Стаpый Дед стоимостью 3.00.Alpha4 доплата в СКВ UNREG
 * Origin: yoockinv@mtu-net.ru,yoockinv@mail.ru,ICQ:44536013 (2:5020/1042.50)


 RU.COMPRESS 
 From : Vadim Yoockin            2:5020/1042.50 01 May 00 12:39:06
 To  : All                 
 Subj : Compressors Comparison Tests 5.5 [9/9]                    


===================== Hачало - 9.txt =====================
¦ OS2.INI           594,821
========================================================
* 777 0.04b1 m2         84,454 1:49.02  34.71 LZ+PPM
* 777 0.04b1 m9         84,768 1:48.19  35.15 LZ+PPM
* ufa 0.04b1 m2         88,359  26.96   3.14 LZ+PPM
 ufa 0.04b1 m9         88,663  26.96   3.36 LZ+PPM
 rk 1.01a01 mx2        92,152 1:25.86 1:24.65 PPM
 rk 1.02a03 mx2        92,160 1:26.69 1:29.16 PPM
 rk 1.01a01 mx1        92,460 1:22.29 1:23.33 PPM
 rk 1.02a03 mx1        92,468 1:25.25 1:27.68 PPM
* bix 1.00b7 m1         94,445   7.98   0.50 LZ+Huf
* cabarc 1.00 LZX:21      94,928  14.41   0.28 LZ+Huf
 cabarc 1.00 LZX:18      96,250  12.05   0.28 LZ+Huf
 ace32 1.2b m5         97,151   4.19   1.22 LZ+Huf
* ace32 1.02a m5        97,151   4.24   0.77 LZ+Huf
 acb 2.00 u          97,459  34.05  34.29 AC
 dst 0.9 mb 4         97,579  58.75   6.28 LZ+DHuf
* ace32 1.02a m4        97,583   2.92   0.83 LZ+Huf
 ace32 1.2b m4         97,583   3.09   1.22 LZ+Huf
 rar/win 2.70b1 m5       97,658   5.56   0.61 LZ+Huf
 rar/win 2.70b1 m4       97,707   4.74   0.62 LZ+Huf
 rar/win 2.70b1 m3       97,827   3.64   0.61 LZ+Huf
 acb 2.00 b          98,150  24.20  24.42 AC
 rar/win 2.70b1 mdc      98,905   3.90   0.62 LZ+Huf
 rkuc 1.04 o16 b x       99,268 1:00.59 1:04.59 PPM
 rkuc 1.04 o15 b x       99,348  57.11  57.93 PPM
 acb 2.00 B          99,396  17.58  17.80 AC
 rkive 1.92b mb3        99,607  40.76  32.45 LZP,PPM
 rkive 1.92b mt2       100,176 1:42.57 1:32.40 LZP,PPM
 dst 0.9 mb          100,227   5.89   4.13 LZ+DHuf
 uharc 0.2b m3        100,315  25.32   3.40 LZ+PPM
 bee 0.2e           100,662 1:17.72 1:14.69 PPM
 imp 1.00 -1 m3 u1000     100,903   3.36   0.45 LZ+Huf
 imp 0.91b -1 m3 u1000    100,904   3.41   0.44 LZ+Huf
 imp 1.10 -1 m3 u1000     100,906   3.42   0.51 LZ+Huf
 arjz'0.50 mp9 md2m      101,274  12.49   0.55 LZ+Huf
 uharc 0.2b mm        101,769  10.23   3.46 LZ+PPM
 uharc 0.2b          101,769  13.69   3.49 LZ+PPM
 imp 1.00 -1 u1000      102,098   2.81   0.44 LZ+Huf
* imp 0.91b -1 u1000      102,099   2.75   0.38 LZ+Huf
 imp 1.10 -1 u1000      102,101   2.87   0.39 LZ+Huf
 arjz'0.50 mp9        102,276  10.02   0.50 LZ+Huf
 rk 1.01a01 mf2        102,348  16.39  13.92 ROLZ
 rk 1.02a03 mf2        102,352  16.29  14.09 ROLZ
 arjz'0.50 md2m        102,423   4.46   0.50 LZ+Huf
 rk 1.01a01 mf3        102,576  29.71  24.53 ROLZ
 arjz'0.50 mp8        102,593   7.05   0.50 LZ+Huf
 rkive 1.92b mt1       102,810  41.36  36.30 LZP,PPM
 uharc 0.2b m1        102,815  11.14   3.44 LZ+PPM
 rkuc 1.04 o12 x       103,048  36.79  40.95 PPM
 jar32 1.02d m3        103,077   9.47   1.32 LZ+Huf
 jar32 1.02d m4        103,079   9.13   1.21 LZ+Huf
 rkuc 1.04 o8 x        103,236  33.44  37.05 PPM
* lzds2' s1024 m2       103,379   2.70   0.78 LZ+Ari
 arjz'0.50          103,695   4.12   0.50 LZ+Huf
 rkive 1.92b mf3       103,716  13.64   8.40 LZP,PPM
* lzds2' s1024 m1       103,779   2.58   0.78 LZ+Ari
 arjz'0.50 mp6        104,793   3.25   0.50 LZ+Huf
 lz (kabanov) 6        104,890   5.39   0.99 LZ+Huf
 cabarc 1.00 LZX:15      104,902   8.14   0.33 LZ+Huf
 lz (kabanov) 5        104,934   4.30   1.00 LZ+Huf
 boa 0.58b m15        104,972  26.56  29.20 PPM
 lz (kabanov) 4        105,026   3.74   0.94 LZ+Huf
 dst 0.9 mt 4         105,103 1:09.36  32.29 LZ+PPM
 boa 0.58b m11        105,384  26.23  28.98 PPM
 rkive 1.92b mm1       105,391  16.94  14.30 LZP,PPM
 rkive 1.92b mb1       105,426  16.66  14.19 LZP,PPM
 rkuc 1.04 o15 b       105,644  34.28  35.85 PPM
 dst 0.9 mt          105,658  24.54  31.63 LZ+PPM
 arjz'0.50 mp5        106,104   2.76   0.45 LZ+Huf
 rkuc 1.04 o16        106,124  30.76  33.38 PPM
 rkuc 1.04 o12        107,332  28.26  30.11 PPM
 lzds2' s1024 m4       107,513   4.90   0.88 LZ+Ari
 lzds2' s1024 m3       107,871   3.91   0.78 LZ+Ari
 boa 0.58b m7         108,297  26.18  29.31 PPM
* lz (kabanov) 3        108,360   2.42   0.94 LZ+Huf
 rkive 1.92b mf1       108,536   6.75   5.37 LZP,PPM
 rar 2.03 m5         108,676   7.53   0.38 LZ+Huf
 rar 2.50 m5         108,676   7.71   0.40 LZ+Huf
 rar 2.03 m4         108,904   4.34   0.38 LZ+Huf
 rar 2.50 m4         108,904   4.47   0.41 LZ+Huf
 ppmonstr           109,169   9.07   9.99 PPM
 rk 1.01a01          109,228   6.06   6.00 ROLZ
 rk 1.02a03          109,232   5.89   6.05 ROLZ
 rk 1.01a01 mf1        109,476   5.78   5.95 ROLZ
 rk 1.02a03 mf1        109,480   5.45   5.94 ROLZ
 ppmdf o6 m32         109,746   5.26   6.03 PPM
 rkuc 1.04 o8         110,432  25.19  27.14 PPM
* lz (kabanov) 2        110,856   2.20   1.00 LZ+Huf
 ppmde o6 m32         111,602   4.56   5.24 PPM
 ppmn 1.00a1 O7        111,688  11.88  13.59 PPM
 ufa 0.04b1 m2 mq       111,814   6.82   4.89 LZ+PPM
 ufa 0.04b1 m9 mq       112,099   7.16   5.17 LZ+PPM
 ppmn 1.00a1 O6        112,441  11.43  13.04 PPM
 szip 1.05Xf b19 o0      112,627  23.87   2.25 ST+Ari
 szip 1.12 b21 o0       112,637  23.43   1.76 ST+Ari
 ba 1.00 -24-r        112,979  23.11   3.14 BWT+Ari
 szip 1.10 b19 o0       113,191  23.82   1.87 ST+Ari
 ba 1.00 -24-T        113,617   6.93   3.15 BWT+Ari
 ba 1.00           113,648   6.77   3.11 BWT+Ari
 ppmonstr o5 m16       113,699   8.59   9.52 PPM
 ppmdf o5 m16         114,004   4.95   5.70 PPM
 zzip 0.34e -a3 -b4      114,028  16.44   2.98 BWT+Ari
 zzip 0.34e -a2 -b4      114,248  16.23   3.07 BWT+Ari
 bwc/PGCC 0.99 m600k     114,546   3.80   2.00 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-p        114,782   6.90   3.09 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-g        115,312   6.87   3.10 BWT+Ari
 dc 0.98           115,366   9.85   3.41 BWT+Ari
 7zip 2.00b2 mx        115,600  13.71   0.61 LZ+Huf
 ppmde o5 m16         115,672   4.28   5.01 PPM
 szip 1.12 b21 o12      115,872   6.39   3.69 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o12     116,106   6.27   4.34 ST+Ari
 dc 0.98-ae          116,187   9.78   3.47 BWT+Ari
 dc 0.98-a          116,192   9.95   3.53 BWT+Ari
 uc 2.3.05 tt         116,316   5.17   0.73 LZ+Huf
 arhangel 1.32 -1       116,349   6.64   1.66 LZ+Ari
 arhangel 1.32 -1-mm6     116,349   6.70   1.66 LZ+Ari
 eri 4.5fre -m4        116,358  29.15   3.07 ST+PPM
 ppmn 1.00a1         116,367   9.86  11.50 PPM
 eri 4.5fre -m3        116,389  28.04   3.05 ST+PPM
 ha 0.999c a1         116,395   8.47   1.87 LZ+Ari
 arhangel 1.32 -1-l16384   116,506   6.63   1.71 LZ+Ari
 szip 1.10 b19 o12      116,543   6.16   3.91 ST+Ari
 ict UC 1.0          116,701   3.90   2.91 ST+Ari
 lz (kabanov) 1        116,724   2.19   0.94 LZ+Huf
 dc 0.98-b512         116,727   9.95   3.42 BWT+Ari
 7zip 2.00          116,745   5.89   0.66 LZ+Huf
 7zip 2.00b2         116,771   5.83   0.56 LZ+Huf
 szip 1.12 b21 o10      116,857   5.23   3.30 ST+Ari
 ba 1.00 -24-T-m       116,936   7.24   3.16 BWT+Ari
 ba 1.00 -24-m        117,014   7.13   3.10 BWT+Ari
 szip 1.05Xf b19 o10     117,108   5.23   3.91 ST+Ari
 szip 1.10 b19 o10      117,508   5.12   3.53 ST+Ari
 eri 4.5fre -m2        117,812  27.00   2.81 ST+PPM
 imp 1.00 -2 u1000      117,868   6.28   1.10 BWT+Huf
 imp 0.91b -2 u1000      117,869   6.27   1.04 BWT+Huf
 imp 1.10 -2 u1000      117,871   6.33   1.11 BWT+Huf
 uc 2.3.05 tn         117,886   3.85   0.71 LZ+Huf
 szip 1.12 b21 o8       118,000   4.29   2.97 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o8      118,433   4.41   3.47 ST+Ari
 xtreme t6          118,684   4.57   1.22 LZ+Huf
 szip 1.10 b19 o8       118,724   4.29   3.08 ST+Ari
 bzip2/PGCC 0.90 -9      118,794   4.86   1.46 BWT+Huf
 bzip2/PGCC 0.90 -6      118,794   4.87   1.51 BWT+Huf
 bzip2/Watcom -9       118,794   6.71   1.70 BWT+Huf
 bzip2/Watcom -6       118,794   6.71   1.72 BWT+Huf
 bzip2/w32 0.95b -6      118,794   7.65   1.66 BWT+Huf
 bzip2/w32 0.95b -9      118,794   7.70   1.71 BWT+Huf
 bzip2 0.1pl2 -9       118,794  11.93   3.08 BWT+Huf
 bzip2 0.1pl2 -6       118,794  13.14   3.75 BWT+Huf
 pkzip 2.50 max        118,845   2.65   0.33 LZ+Huf
 ppmdf            118,855   4.76   5.50 PPM
 exp1 1.           118,865   4.95   1.32 BWT+Huf
 pkzip 2.04g -ex       119,258   3.80   0.34 LZ+Huf
 eri 4.5fre -m1        119,456  26.66   2.77 ST+PPM
 arhangel 1.29b -1      120,234   6.08   1.80 LZ+Ari
* esp 1.92           120,275   1.98   0.22 LZ+Huf
* pkzip 2.50          120,381   1.13   0.34 LZ+Huf
 pkzip 2.04g         120,582   1.94   0.34 LZ+Huf
 ppmde            120,621   4.02   4.73 PPM
 szip 1.12 b21 o6       121,377   3.41   2.65 ST+Ari
 ba 1.00 -24-z        121,748   6.73   3.18 BWT+Ari
 szip 1.10 b19 o6       121,967   3.42   2.81 ST+Ari
 szip 1.05Xf b19 o6      122,118   3.47   3.14 ST+Ari
 rkuc 1.04          125,216  16.86  18.87 PPM
 szip 1.12 b21 o4       127,767   1.54   2.37 ST+Ari
 x1 0.95a am4l3        127,917  20.84  23.98 PPM
 szip 1.10 b19 o4       128,440   1.77   2.48 ST+Ari
 ufa 0.04b1 m5        128,552  37.78  42.07 LZ+PPM
 777 0.04b1 m5 mu16 md1024  128,609  39.43  43.83 LZ+PPM
 arhangel 1.29b -2-mo6    128,765  17.66  20.08 PPM
 arhangel 1.32 -2-mo6     128,765  18.15  20.27 PPM
 szip 1.05Xf b19 o4      128,853   1.87   2.97 ST+Ari
 arhangel 1.29b -2-mo5    131,060  15.96  18.30 PPM
 arhangel 1.32 -2-mo5     131,060  16.36  18.46 PPM
 x1 0.95a am4         132,847  19.89  22.48 PPM
 arhangel 1.29b -2-mc12000  143,321  15.73  17.80 PPM
 arhangel 1.32 -2-mc12000   143,321  16.12  18.11 PPM
 arhangel 1.29b -2-mm6    144,254  15.51  17.47 PPM
 arhangel 1.32 -2-mm6     144,254  15.72  17.50 PPM
 arhangel 1.32 -2       144,254  15.73  17.44 PPM
 ha 0.999c a2         144,257  21.56  21.28 PPM
 arhangel 1.32 -2-mc8192   145,176  14.83  16.64 PPM
 hap 3.00           152,624  11.82  14.08 PPM
===================== Конец - 9.txt =====================

... A Smith and Wesson beats four aces.
--- Стаpый Дед стоимостью 3.00.Alpha4 доплата в СКВ UNREG
 * Origin: yoockinv@mtu-net.ru,yoockinv@mail.ru,ICQ:44536013 (2:5020/1042.50)


 RU.COMPRESS 
 From : IP Robot               2:5093/28.126 03 May 00 01:05:44
 To  : All                 
 Subj : News at ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack/                 


 ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack/pcr143d.zip
 (147,883 bytes)
 ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack/pcr143s.zip
 (301,570 bytes)
 ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack/wr27b5ru.exe
 (668,776 bytes)
 ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack/wra27b5c.exe
 (598,038 bytes)
 ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack/wra27b5i.exe
 (643,852 bytes)
 ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack/wra27b5j.exe
 (645,973 bytes)


--- PktMake.pl
 * Origin: PktMake.pl (2:5093/28.126)


 RU.COMPRESS 
 From : Dmitry Belash            2:5030/856.12 03 May 00 20:45:42
 To  : Vadim Yoockin            
 Subj : Compressors Comparison Tests 5.5 [1/9]                    


Hi Vadim!

01 Мая 00 г. Hа часах 12:26. И пишет Vadim Yoockin к All:

 VY> Ppmonstr - новое творение Дмитрия Шкарина, чуть медленнее, чем Ppmdf,
 VY> но по силе сжатия текстов не уступающее Rk без фильтров.
 VY> Dc 0.98 (Distance coder by Edgar Binder) - лучший на сегодня
 VY> BWT-кодер, использующий альтернативную MTF модель и текстовые фильтры.
Где взять?
 VY> Most of compressors are available at
 VY>  ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack
Тут нет :(

Bye!
                    Dmitry.

--- @c:\windows\win386.swp
 * Origin: xxxxxns smopu!M (2:5030/856.12)


 RU.COMPRESS 
 From : Yury Reshetov            2:5085/42.6  05 May 00 01:35:12
 To  : All                 
 Subj : WN: Компьютерные новости - 03.05.2000                    


=============================================================================
* Forwarded by Yury Reshetov (2:5085/42.6)
* Area : RU.DJATLOV (RU.DJATLOV)
* From : News Daemon, 2:4635/18 (Чет Май 04 2000 00:24)
* To  : All
* Subj : WN: Компьютерные новости - 03.05.2000
=============================================================================
To: stranger@ck.arbitr.gov.ua


Компьютерные новости

3 мая 2000
Скандалы, сенсации
Создатель PKZip умер от алкоголизма

Филипп Катз, создавший всемирно популярную программу
сжатия PKZip, был найден мертвым в номере отеля
Milwaukee 14 апреля этого года.

Подробнее:
http://www.wn.ru/computers/03.05.2000/1.html

-+- News Daemon v1.6, (c) by sk // [rAN] [2:5033/27], 1998-99.
 + Origin: *** Dark Stranger BBS *** (2:4635/18.0)
=============================================================================

Hi, All!


                        Yury V. Reshetov.

... Все хорошее от Аллаха! Плохое от тебя самого. (с) Мухамед
--- GoldED 2.51.A0901+
 * Origin: Hеча на зеркало пенять, коли рожа крива. (2:5085/42.6)


 RU.COMPRESS 
 From : Vadim Yoockin            2:5020/400   05 May 00 12:53:03
 To  : Dmitry Belash            
 Subj : Re: Compressors Comparison Tests 5.5 [1/9]                  


From: "Vadim Yoockin" <vy@thermosyn.com>

Hello, Dmitry Belash ! You wrote:

> VY> Ppmonstr - новое творение Дмитрия Шкарина, чуть медленнее, чем Ppmdf,
> VY> но по силе сжатия текстов не уступающее Rk без фильтров.
> VY> Dc 0.98 (Distance coder by Edgar Binder) - лучший на сегодня
> VY> BWT-кодер, использующий альтернативную MTF модель и текстовые фильтры.
>Где взять?
> VY> Most of compressors are available at
> VY>  ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack
>Тут нет :(

Есть. Он называется dc124.zip.
124 - это какая-то своя авторская нумерация.

Всего доброго,
Вадим.


--- ifmail v.2.15dev5
 * Origin: Fidolook Express http://fidolook.da.ru (2:5020/400)


 RU.COMPRESS 
 From : Bulat Ziganshin           2:5093/27.61  05 May 00 13:00:57
 To  : Ivan Telegin            
 Subj : LZSS                                     


* Originally in RU.COMPRESS
Hello Ivan!

Thursday April 27 2000, Ivan Telegin writes to All:
 IT> А расскажите кто нибудь алгоритм поиска повторяющихся строк в сабже с
 IT> помощью деревьев?

ar002 найди

Bulat, mailto:bulatz@fort.tatarstan.ru, ICQ 15872722

--- GoldED+/W32 1.1.2
 * Origin: Windows 2000: мы добавили 1905 новых глюков! (2:5093/27.61)


 RU.COMPRESS 
 From : Vadim Yoockin            2:5020/400   05 May 00 16:16:58
 To  : All                 
 Subj : Compressors Comparison Tests 5.5                       


From: "Vadim Yoockin" <vy@thermosyn.com>

Приветствую, All!

Тесты на английском языке выложены на www.members.com/vycct
Вскоре на сайте www.shomonopoly.com/arctest появится русский вариант.

Всего доброго,
Вадим.


--- ifmail v.2.15dev5
 * Origin: Fidolook Express http://fidolook.da.ru (2:5020/400)


 RU.COMPRESS 
 From : Vadim Yoockin            2:5020/400   05 May 00 16:28:40
 To  : All                 
 Subj : Re: Compressors Comparison Tests 5.5                     


From: "Vadim Yoockin" <vy@thermosyn.com>

>Приветствую, All!
>
>Тесты на английском языке выложены на www.members.com/vycct

Тьфу, на http://members.xoom.com/vycct

Всего доброго,
Вадим.--- ifmail v.2.15dev5
 * Origin: Fidolook Express http://fidolook.da.ru (2:5020/400)


 RU.COMPRESS 
 From : Michail Svarichevsky         2:452/64    07 May 00 23:32:29
 To  : All                 
 Subj : Range Coder                                 


Как поживаете, All ?

Кто-нибуть опишут pаботу сабжа.
Собственно уже частично pаботает, неясно, куда,куда пихать байты в
декодиpовщике.

        C уважением, Michail Svarichevsky.
--- УТВЕРЖДАЮ. MSG-pедактоp капитан 2.5 pанга Голд Дедович фоp ДОС
 * Origin: Все путем! (2:452/64)


 RU.COMPRESS 
 From : IP Robot               2:5093/28.126 08 May 00 01:06:33
 To  : All                 
 Subj : News at ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack/                 


 ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack/7zip21b3.exe
7-ZIP Archiver v2.10 beta - Command line file archiver for W32 (499,968 bytes)
 ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack/aspack21.zip
ASPack v2.1 - Advanced Win32 Executable File Compressor (323,735 bytes)
 ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack/qzip140.zip
QuickZip v1.40 - Freeware Zip Clone for Win32 (1,050,537 bytes)
 ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack/zipx60sh.zip
ZIP Explorer v6.0 - Disk catalog, offline browser and file restore program for 
Win95/98/NT (1,336,126 bytes)


--- PktMake.pl
 * Origin: PktMake.pl (2:5093/28.126)


 RU.COMPRESS 
 From : Volodya Iofik Jr           2:5020/1173.5 08 May 00 11:14:00
 To  : Vadim Yoockin            
 Subj : Re: Compressors Comparison Tests 5.5                     


Hello Vadim!

Время указано в min:sec.ssec ?
Если да, то как меньше, чем за секунду можно прочитать 700-килобайтовый файл, р
аспаковать его, и записать на диск больше 2Mb?!!

And what is PPM, BWT & Ari?


Volodya

--- GoldED/386 2.50+
 * Origin: Кто сказал, что бесполезно биться головой о стену? (2:5020/1173.5)


 RU.COMPRESS 
 From : Sergei Voronin            2:5020/1105.36 08 May 00 18:03:06
 To  : All                 
 Subj : Вопрос                                    


              Здравствуй, All!


  Вопрос: Эсть ли эха, напрямую связанная с эхотагом, но где-бы люди могли бы
 кидаться друг в друга исходниками архиваторов?


---
 * Origin: http://crosswinds.net/~dessite/ Фотографии природы (2:5020/1105.36)


 RU.COMPRESS 
 From : Bulat Ziganshin           2:5093/28.126 09 May 00 12:03:35
 To  : Michail Svarichevsky        
 Subj : Range Coder                                 


* Originally in RU.COMPRESS
Hello Michail!

Sunday May 07 2000, Michail Svarichevsky writes to All:
 MS> Собственно уже частично pаботает, неясно, куда,куда пихать байты в
 MS> декодиpовщике.

RANGECOD.C:
=== Cut ===
 The input and output is done by the INBYTE and OUTBYTE macros
 defined in the .c file; change them as needed; the first parameter
 passed to them is a pointer to the rangecoder structure; extend that
 structure as needed (and don't forget to initialize the values in
 start_encoding resp. start_decoding). This distribution writes to
 stdout and reads from stdin.
=== Cut ===

точнее, inbyte & outbyte :)

Bulat, mailto:bulatz@fort.tatarstan.ru, ICQ 15872722

--- GoldED+/W32 1.1.2
 * Origin: А чем занимается херомантия? (2:5093/28.126)


 RU.COMPRESS 
 From : Andrey Lastochkin          2:5066/18.50  10 May 00 13:00:20
 To  : All                 
 Subj : кодировщик gif                                


   Здарова, All!

подскажите пожалуйста, когда следует менять размер кода сжатия в алгоритме LZW 
с переменным размером кода?

привожу фрагмент программы, с подробными комментариями.

программа работает с 256-ти цветным gif'ом, поэтому код сжатия изначально равен
 StartCodeSize+1
-------------

Suffix = *lbpoint++; // читаем следующий байт из потока данных

if (test ()) // есть в словаре?
  Prefix = N; // да, есть

else
{       // отсутствует в словаре
 TablePrefix[VocabPointer] = Prefix; // добавляем в словарь
 TableSuffix[VocabPointer] = Suffix;
 VocabPointer++; // увеличиваем указатель на последний элемент в словаре
> VocabPointer фактически указывает на элемент следующий за последним
> то есть если словарь содержит 1000 элементов, VocabPointer будет
> указывать на 1001-ый

 // Threshold - переменная unsigned, которая определяет порог, при превышении 
// размера словаря данного "порога" код сжатия увеличивается

 if (VocabPointer == Threshold) // нужно ли увеличивать код сжатия?
> вот здесь возникают проблемы, если я изменю условие
> if (VocabPointer == Threshold+1), все работает, до следующей смены кода
> сжатия, потом опять получается лабуда, просмоторщик показывает только
> верх картинки, если картинка небольшая (ну килобайта 2) gif кодируется
> правильно

 {
  CodeSize++; // увеличиваем размер кода сжатия
  Threshold <<= 1; // увеличиваем порог в 2 раза

  if (Threshold == 1<<13) // если код сжатия превысил 12 бит, очищаем словарь
  {
   gifwrite (CC);  // посылаем в поток символ очистки
   VocabPointer = 258; //
   CodeSize = StartCodeSize+1;
   Threshold = 1<<CodeSize; // "порог" изменения кода сжатия
  }
 }

 gifwrite (Prefix);  // выводим код в поток симоволов

 Prefix = Suffix;
}

------------------

еще, как можно увеличить скорость поиска в словаре, он выполняется очень медлен
но?

-----------

int test () // меняет значение глобальной переменной N, указывающее на номер  
// вхождения в словаре
  // возвращает 0 если не найдено, 1 - найдено

{
 N = 0;
 do // ищем в словаре, просматривая последовательно
 {
  if ((Suffix == TableSuffix[N]) && (Prefix == TablePrefix[N]))
   return 1;
  N++;
 }
 while (N < VocabPointer);
 return 0;
}

-------------------


 До скорого...

--- GoldED/386 3.0.1
 * Origin: Кто к нам с чем, тот от того и того (2:5066/18.50)
 Предыдущий блок Следующий блок Вернуться в индекс